Nyheter
15 september 2021

Det finns enkla verktyg som hjälper kommuner och fastighetsägare att förbereda för extremväder

Känner du till kartering? Det är bra sätt att börja rusta samhällen inför kommande skyfall och värmeböljor. Med digitalt material skapas kartor som visar var risken för extremväder som skyfall och värmebölja är som störst på orten. Vi kallar det Värmekartering och Skyfallskartering.

Tyréns har arbetat med klimatfrågan och kartering för extremväder i flera år. Gunnar Svensson har mer än 25 års erfarenhet och är specialist inom bland annat VA-planer, klimatanpassningsplaner och dagvattenplaner med inriktning på åtgärder mot översvämningar.

Vi blev kontaktade av en klimatstrateg på en kommun för några år sedan som bad om hjälp. De var väl medvetna om att klimatet kommer att bli varmare, med fler värmeböljor och bad oss bistå i hur de bäst skulle agera framöver. Det gjorde vi och har utvecklat vidare sedan dess. Det är en angelägen fråga och för att få en helhet gällande extremväder hjälpte också till med en skyfallskartering, berättar Gunnars Svensson, avdelningschef Vatten och Klimat på Tyréns.

Värmekartering

Vid Värmekartering kan Tyréns konsulter räkna ut var värmeöarna finns och var det finns behov av åtgärder i form av svalka i tätorterna. Värmeöarna syns tydligt på en karta över orten, svala platser är ljusblå och varma är röda. Själva metoden bakom är ursprungligen utvecklad på Göteborgs universitet, men Gunnar och hans specialistteam har förfinat metoden och utvecklat Värmekartering som en uppskattad tjänst.

Skyfallskartering

Med hjälp av numerisk modellering som följer MSB:s vägledning för skyfallskartering kan Tyréns beräkna vilka områden i en kommun som kommer vara extra utsatta vid kraftiga skyfall. Tyréns experter tittar då till exempel på vattendjup, vattenvägar och hastigheter på vattenflöden, där det framför allt är vattendjupet som avgör hur utsatt ett område beräknas bli.

Säker och effektiv metod

Det finns ofta bra digitalt grundmaterial att tillgå i dag, så vår arbetsmetod på Tyréns är effektiv och säker. För en mindre stad eller ett större bostadsområde tar det cirka en vecka för att få fram en analys, vilket gör att kostnaden är mindre än ett basbelopp, säger Gunnar. Underlaget är ett bra planeringsverktyg, både i befintlig miljö som till planering för framtida stadsutveckling. Utifrån karteringen kan vi också gå vidare med att föreslå lämpliga åtgärder.

Med värme- och skyfallskartering har kommuner, privata fastighetsägare och offentlig fastighetsförvaltning en möjlighet att med små medel få hjälp att för att anpassa byggnader och utomhusmiljöer till både dagens och morgondagens extremväder.

Läs Gunnars debattartikel om extremväder i Aktuell hållbarhet

Tyréns hjälper Lerums kommun att minska riskerna vid skyfall

Läs mer om tjänsten Värmekartering