Nyheter
18 april 2023

Klimatakademin – succé för Tyréns unika utbildning

Klimatutmaningarna blir allt större och därmed även behovet av omställning inom samhällsbyggnadsbranschen. Det här betyder också att det krävs nya former av kompetenshöjande utbildningar inom hållbarhet. Nu har Tyréns tagit klimatutbildningen ett steg längre, genom att specialister inom företagets alla teknikområden kan söka till en ettårig diplomerad utbildning i klimatomställning.

I snart ett år har den interna satsningen Klimatakademin varit i gång på Tyréns, där medarbetare från alla delar av organisationen utbildas i klimatfrågor med relevans för deras eget arbete. 

Våra specialister är väldigt duktiga på sina olika nischområden, men nu får de även en djupare kompetens i klimatarbete. Det gör att de kan lyfta fler klimatrelaterade utmaningar och lösningar i kunduppdragen. På så sätt kan vi hjälpa fler verksamheter med deras klimatomställning, och vi kommer närmare målet att vara den ledande samhällsbyggaren år 2030, berättar Elisabet Höglund som är senior hållbarhetsspecialist och rektor för Klimatakademin på Tyréns.

100 klimatdiplom delas ut 2023

Projektet drog i gång under våren 2022 och den första utbildningsgruppen med 50 elever diplomeras nu i maj. Vid årsskiftet påbörjade ytterligare 50 medarbete utbildningen och de blir färdiga i november. Deltagarna lägger ner 80 timmars studier, där hälften av tiden ägnas åt föreläsningar och hälften läggs på eget arbete. Förutom att tillämpa kunskaperna i uppdrag, kommer deltagarna även att sprida sin kunskap inom sina respektive kompetensområden internt.

Mätningar visar redan nu på höjd klimatkompetens i organisationen och ett ökat fokus på klimatomställning i uppdragen, berättar Elisabet Höglund.

Klimatfrågorna lika viktiga som tid och pengar.

Ett uttalat mål med satsningen är att klimatfrågorna ska diskuteras mer med kunderna. Till exempel om de har räknat på klimatpåverkan för ett visst projekt, och om de har tittat på de framtida klimatriskerna.

De här delarna behöver bli mer framträdande i uppdragen, vid sidan av tids- och kostnadsaspekter. Många av våra kunder har visserligen strategiska klimatmål på plats, men brottas med praktiska utmaningar till följd av att många olika konsulter är inblandade i verksamheten. Ett exempel är projektledare som följs upp på kvalitet och ekonomi, men där beställarnas strategiska klimatmål hamnar i skymundan. Det här är något som vi behöver få ändring på, menar Elisabet Höglund.

Samhället ställer allt högre krav på hållbarhetsinsatser, och inom EU ser vi hur finansieringsfrågor kopplas till hållbarhet.

Klimatakademin fyller en viktig funktion och det ska bli spännande att hur våra nya klimatambassadörer kan hjälpa till med omställning runt om i Sverige. Vi diskuterar också om en utvecklad fortsättning av Klimatakademin, där vi eventuellt kommer att ta med externa deltagare, avslutar Elisabet Höglund.

 

Tyréns startar klimatakademi