Nyheter
10 mars 2022

Tyréns startar klimatakademi

Tyréns har stort fokus på hållbara lösningar och att stötta kunder i den gröna omställningen. Men det går att göra mer. Klimatfrågan måste bli en del av allt byggande. Inom två år ska vi ha med klimatkompetens i alla kunduppdrag inom utformning och projektering. Nu startar Tyréns en klimatakademi för att höja och sprida kunskapen inom företaget.

Tyréns mål är att vara ledande inom hållbart samhällsbyggande år 2030. För att nå dit ska klimatkompetensen vässas inom allt från analys, strategi och planering till projektledning, projektering och produktion. Nu erbjuder företaget sina anställda utbildningsprogrammet Klimatakademin för att höja klimatkompetensen och att se till att fler tar del av den kunskap som redan finns.

Klimatakademi

- Vi vässar vår kompetens för att kunna driva den nödvändiga samhällsförändringen, säger Elisabet Höglund som är rektor för Klimatakademin.

- De städer, den infrastruktur och de lokalsamhällen vi är med och planerar och bygger ska ha ett så litet klimatavtryck som möjligt och vara anpassade för de klimatförändringar vi vet kommer och som vi redan nu börjar se.

Utbildningsprogrammet Klimatakademin finansieras av Sven Tyréns Stiftelse och innehållet spänner över klimatpåverkan, klimatberäkningar och klimatanpassning. Ett femtiotal konsulter är med när den första omgången startar senare i vår.

Läs mer om Tyréns klimatsatsning på tyrens.se/klimat

Första kullen tar examen i unik utbildningssatsning