Nyheter
31 maj 2023

Lund bäst på hållbara resor i ny kommunrankning

Lund lägger beslag på förstaplatsen när det gäller hållbara resor och transporter, bland annat tack vare bra förutsättningar för hållbara transportalternativ och låg påverkan från fossildrivna bilar. Det här visar en ny kartläggning av Sveriges 25 största kommuner som Tyréns har tagit fram tillsammans med Dagens Industri.

Allt fler kommuner gör satsningar på hållbarhet, och inte minst när det gäller resor och transporter. För att ge en överblick över vilka som kommit längst i detta arbete har Tyréns och Dagens Industri nu tittar närmare på läget bland de större kommunerna i Sverige.

– Vi har undersökt vilka kommuner som har störst ambitioner och ger bäst förutsättningar för så kallade hållbara resor och transporter, samt hur hållbara invånarnas resmönster är i dagsläget, berättar Jesper Johansson som är specialist inom hållbar mobilitet på Tyréns.

Vi hoppas att studien kan var en inspirationskälla för andra kommuner som ställer om och tänker nytt när det gäller hållbar mobilitet.

Studien har fokuserat på tre delområden och Lund hamnar i topp med totalpoängen 0,84, mycket tack vare högt resultat i de två kategorierna utfall och förutsättningar. På andra plats kommer Västerås (0,82 poäng) och med det högsta värdet i kategorin förutsättningar. Stockholm hamnar på tredjeplatsen med 0,80 poäng, och med det högsta värdet i kategorin utfall.

Inom delområdet ambitioner ingår kommunernas fokus på bland annat strategi för minskad biltrafik, innovationsprojekt inom hållbar mobilitet, laddinfrastruktur och arbete med säkra skolvägar. Kategorin utfall rymmer körsträcka med bil per invånare, samt andel så kallade fossiloberoende bilar.

– När det gäller den tredje kategorin har vi gjort en genomgång av förutsättningar för olika transportslag, till exempel för cykel och kollektivtrafik. Vi hoppas nu att studien kan var en inspirationskälla för andra kommuner som ställer om och tänker nytt när det gäller hållbar mobilitet, avslutar Jesper Johansson.

Om studien
Tyréns har gjort en genomlysning av hur bra Sveriges 25 största kommuner är på övergången till hållbar mobilitet. Med mobilitet avses här hur människor kan transportera sig på ett effektivt, säkert, snabbt och hållbart sätt. Studien har använt ett viktningssystem för insamlad data, där viktningen 20/40/40 har baserats på att utfall och förutsättning värderas högre, då det handlar om resultat som kommunerna har åstadkommit. Cykel- och kollektivtrafik högre värderas högre än bil inom området förutsättningar, eftersom cykel och kollektivtrafik anses vara mer hållbara trafikslag än bil.

Här kan du ladda ner slutrapporten i pdf-format

Sveriges bästa mobilitetsstäder 2023 (länk till DI)

Bild: Lundaexpressen, Lunds kommun/Skånetrafik