Nyheter
18 mars 2024

Tyréns startar en elkraftsakademi för att lösa kompetensbristen inom elkraftsbranschen

Bristen på kompetens inom elkraftsbranschen blir alltmer tydlig inom energiområdet och hotar att bromsa elektrifieringen. För att motverka detta kompetensglapp startar Tyréns nu en elkraftsakademi för att vidareutbilda ingenjörer att kunna ta över när nyckelpersoner i branschen går i pension. 

En undersökning som tidigare tagits fram av Tyréns visar att majoriteten av elbolagen är skeptiska till att Sveriges energibehov kan tillgodoses om tio år. Elektrifieringen är dessutom avgörande för att lyckas ställa om till ett fossilfritt samhälle och en viktig del av den gröna omställningen.

– Så många som 60 procent av energibolagen ser brist på kompetens som en av de största utmaningarna på fem års sikt. Det här är en fråga som vi måste arbeta tvärfunktionellt med. Både politiker, näringsliv och aktörer inom utbildningsområdet måste hitta lösningar, menar Jonas Lindberg som är affärschef för elkraft på Tyréns. 

Branschorganisationen Energiföretagen publicerade i september 2022 siffror som visade att det behövs 8 000 ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Tyréns har valt att bidra redan nu genom att skapa fler utbildningsmöjligheter. Satsningen på en elkraftsakademi riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer med cirka 4–8 års erfarenhet.

– Planen är att erbjuda utbildningen dels till befintliga medarbetare, dels till nyrekryterade. Vi letar efter de som vill ta för sig, vara spindeln i nätet och ansiktet utåt för Tyréns. Man behöver inte ha ambitionen att bli professor i elkraft – drivet och viljan är viktigare, säger Christoffer Meier, affärsutvecklare elkraft på Tyréns och utbildningsansvarig Elkraftsakademin.


Läs mer

Tyréns elkraftsakademi

Kompetensbrist största utmaningen för energibolagen