Nyheter
7 mars 2023

”Vi måste våga innovera även i lågkonjunktur”

En lågkonjunktur behöver inte innebära stopp för nya innovationer. Martin Andersson, innovations- och affärscoach, menar snarare på att lågkonjunkturen kan bidra till mer innovation.

– Utifrån mitt perspektiv kan jag se att lågkonjunkturen är en drivkraft som driver på innovationer, snarare än att det sätter käppar i hjulet. Har du med dig det affärsmässiga perspektivet redan från start så kan man förhoppningsvis se den ekonomiska vinsten i innovationsarbetet tidigt i processen, förklarar Martin Andersson.

Lågkonjunkturen är snarare en drivkraft som driver på innovationer.

Att fokusera på att identifiera problem som gör riktigt ont och tidigt visa på affärsnyttan är nyckeln till att driva på innovation även under lågkonjunktur. Is i magen och strukturerat innovationsarbete, menar Martin Andersson, kan hjälpa till att identifiera och agera på möjligheter som andra kanske lättare missar under lågkonjunktur. Inom Tyréns finns det flera exempel från innovationsprogrammet, och lyfter särskilt fram två innovationer.

– Nu pågår arbetet i relativt tidigt stadie i två innovationer på Tyréns, där syftet för båda är att kunna bidra till att ta smarta beslut i ett tidigt planeringsskede. Den ena innovationen syftar till att tydliggöra förhållandet mellan kostnadsbedömning och förväntad värdeökning av en bit mark i ett tidigt skede av planprocessen. Den andra innovationen är kopplad till mobilitet och hur man i bostadsexploatering kan ersätta dyra parkeringslösningar med kostnadseffektiva mobilitetsåtgärder Två skilda lösningar som kommer att bidra till kostnadsbesparingar för respektive kund.

Det finns ett behov av att visa på att innovation lönar sig.

En vanlig utmaning är att det finns en okunskap kring innovation, och en uppfattning om att innovation tar tid. Det finns därför ett behov av att visa på att innovation är en nyckelfaktor för att anpassa sig till samhällets förändringar och att det lönar sig på sikt.

 Just det här att få förståelse för hur innovationer bidrar långsiktigt är en avgörande faktor när det kommer till innovationsarbete i en lågkonjunktur. Vi har till exempel kunnat se hur beteenden förändrats och hur digitaliseringen har ökat takten under pandemin. Så det är viktigt att innovationsarbetet följer med i de förändringar som vi ser i samhället, förklarar Martin Andersson.

Innovation inom samhällsbyggnad handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv.

När det handlar om innovation inom samhällsbyggnad handlar det alltså om att ha ett långsiktigt perspektiv, vilket medför behov av tålamod och att tidigt reflektera över affärsmässigheten i innovationen.

– I slutänden är det viktigt att inte stoppa det innovativa arbetet på grund av det ekonomiska läget. Vi behöver ha ett lösningsfokuserat angreppssätt, och snarare nyttja de nya utmaningarna vi ställs inför. Vi måste våga innovera och hitta nya lösningar för morgondagens utmaningar även i en lågkonjunktur.

Vad är innovation för samhällsbyggnadsbranschen?

Amanda von Matern,från Landvetter Södra utveckling i Härryda kommun, och Martin Andersson, från Tyréns, samtalar kring innovation i samhällsbyggnadsbranschen. Ett begrepp vi försökt snäva in genom att ställa ett antal krav när vi jobbar med innovation.

Till podden

Tyréns innovationsprogram

Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.

Tyréns innovationsprogram