Höga hus i trä

Allt fler hus konstrueras av trä, de blir allt vanligare i stadsbilden och de blir allt högre. Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av världens högsta trähus, i vilket Tyréns bidragit med konstruktionskompetens, med sina 20 våningar. I uppdraget med Sara Kulturhus har KL-trä använts som ett stabiliserande element och är världens högsta trähus i sitt slag. I uppdraget har det varit möjligt att visa att det går att bygga högt i trä, bara man vill.

Det går att bygga högt i trä, bara man vill.

Introduktionen av KL-trä är en del av anledningen till att trähus har blivit allt högre. Även om inte KL-trä är ett måste vid byggandet av höga hus så medger KL-träets goda stabiliserande egenskaper, som kan nyttjas vid stabilisering av höga hus.

En fråga som blivit allt vanligare i samband med att hus i trä byggts är – hur högt kan man egentligen bygga i trä? Regelmässigt finns det inga begränsningar på hur högt man kan bygga i trä sedan 1994. Det innebär att vi i teorin kan bygga så högt vi vill, så länge byggnaden uppfyller funktionskraven. I Japan planeras det till exempel för en 350 meter hög skyskrapa, med stomme i trä. Samtidigt kan man även fundera på vad syftet är med att bygga högt i trä. Särskilt i Sverige där vi har mycket markyta i förhållande till befolkningsmängd. Det finns helt enkelt inte samma behov för oss att bygga högt som det gör i andra länder.

Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av världens högsta trähus

Särskilda utmaningar när man bygger högt i trä

Trä är ett väldigt lätt material, med låg densitet och låg E-modul. Det innebär att höga hus tenderar att få problem med svängningar när det blir högt. Dessa svängningar kan motverkas på olika sätt, antingen genom olika dämpare som motarbetar svängningarna, eller genom att man ökar massan i den övre delen av byggnaden i form av byte av stommaterial eller addering av ytterligare massa som grus på tak eller i bjälklag.

På grund av den låga vikten har höga hus i trä även ett ökat behov av förankring i grunden. En annan utmaning när det kommer till hus i trä är sättningar och krympningar. Eftersom trä sätter sig och krymper över tid (av långtidslast och genom fuktvariationer/uttorkning) är det viktigt att ta hänsyn till detta vid till exempel installationer och avloppsstammar, så att exempelvis schakt och fasader kan hantera dessa längdförändringar.

Fördelarna med att bygga i trä är samma för mindre och större byggnader.

Fördelen med trä när man bygger högt

När man tittar på fördelarna av trä så är fördelarna generella, och applicerbara både vid små som stora hus. Trä är ett fördelaktigt alternativ utifrån miljöaspekten. Eftersom ett högt hus såklart kräver mer material än ett lågt hus är det fördelaktigt att välja ett material som gör ett så lågt klimatavtryck som möjligt. En annan fördel när det kommer till trä är dess prefabriceringsmöjligheter – att färdiga byggelement levereras till byggarbetsplatsen och kan monteras snabbt utan att ta hänsyn till torktider eller liknande.

Trä är ett tryggt val även för höga hus

Det ställs samma krav på trähus som hus byggda av betong eller stål. Det innebär att ett höghus i trä har samma funktionskrav, brandkrav och dimensioneringskrav som andra hus, och därmed lika säkert. Det finns även en fördel med byggnadsdelar av trä när det kommer till förståelse av brandförlopp, då det är lätt att förutse hur det beter sig. Trä brinner kontrollerat och linjärt, och genom att antingen överdimensionera stommen, brandmåla eller bygga in med gips för att klara brandkraven.

Att bygga högt i Skellefteå

Sara Kulturhus i Skellefteå är som sagt världens högsta trähus av sitt slag, med KL-trä som stabiliserande element för det höga hotellet. Utöver de byggnadstekniska utmaningarna med att bygga något som inte byggts förut, har det varit ett uppdrag med ett gemensamt driv och en vilja att bryta ny mark för träbyggnad i Sverige. Läs mer om vårt arbete med Sara Kulturhus.

Träbyggnad på Tyréns

Vi vill ta vara på jordens resurser och skapa ett hållbart samhälle, där rätt material används till rätt sak. Vi vet att trä är en viktig pusselbit i formandet av en hållbar framtid.

Just nu sker en snabb omställning i branschen och fler väljer att bygga stora - och höga - byggprojekt i trä. På Tyréns finns spetskompetens inom akustik, konstruktion, installation och brand. Med möjlighet att erbjuda en helhetsbild och förståelse av hela byggprocessen projekterar och konstruerar vi hållbara hus som tåls att leva i, både nu och i framtiden. Läs mer om vårt erbjudande inom träbyggnad.

 

Bilder från Sara Kulturhus, Skellefteå: Martinsons, fotograf Jonas Westling.