Sara Kulturhus i Skellefteå – ett av världens högsta trähus

I centrala Skellefteå sträcker sig ett 20 våningar högt lokalproducerat trähus där hållbar design och konstruktion står i fokus. Sara kulturhus är en multifunktionell byggnad som rymmer alltifrån konst och litteratur till hotell, spa och restaurang med panoramautsikt.

Sara Kulturhus är en hyllning till Skellefteås långa trätradition där den lokala träindustrin utgör en viktig roll i projektet. Byggmaterialets råvara kommer från skogen i regionen och byggelementen till stommen har producerats av Martinsons i Bygdsiljum utanför Skellefteå

Sara Kulturhus i Skellefteå rymmer alltifrån konst och litteratur till hotell, spa och restaurang

Innovativ träbyggnadsteknik har möjliggjort att kulturhuset fått två olika konstruktionssystem, ett för kulturhuset och ett för hotellet. Byggnaden som rymmer kulturhuset består av en prefabricerad trästomme med korslimmat trä och limträ. Speciella fackverk i trä och stål erbjuder en flexibel planlösning som möjliggör en stor variation av aktiviteter och funktioner.

Den höga hotellbyggnaden byggs av prefabricerade rumsmoduler i trä, placerade mellan hisskärnor av korslimmat trä, beklädda i glas som speglar himlens skiftningar. Intrycket blir att tornet svävar lätt ovanför huset.

Innovativ träbyggnadsteknik har möjliggjort att kulturhuset fått två olika konstruktionssystem.

TK Botnia har projekterat trästommen på kulturhuset och ansvarat för all konstruktionsberäkning av trästommen med ingående infästningar och smiden. TK Botnia har även stått för uppmodellering av stommen i 3D inklusive tillverkningsritningar av alla ingående byggnadsdelar och montagehandlingar för dessa. Sedan första juni 2021 är TK Botnia en del av Tyréns.

Om projektet: 

  • 74 meter högt
  • 20 våningar
  • 9000 ton koldioxid binds under hela husets livslängd
  • 2 600 kubikmeter limträ
  • 10700 kubikmeter KL-trä
  • 262 Montagehandlingar avseende trästommen
  • 5614 totalt antal ritningar framtagna av TK Botnia (Montagehandlingar + tillverkningsritningar)

 

Beställare: Martinsons Byggsystem
Totalentreprenör: Hent
Arkitekt
: White Arkitekter
Konstruktör: TK Botnia - från 1 juni 2021 Tyréns

Illustration: White Arkitekter/Boxology@mir.no.

Bilder: Martinsons, fotograf Jonas Westling.

Läs mer om Sara Kulturhus

Läs mer om Tyréns satsning på träbyggnad