Scrap

Koll på byggavfallet sparar miljö och pengar.

Smart statistik för byggavfall redan vid byggstart sparar både miljö och pengar

Scrap hjälper fastighetsbolag och byggentreprenörer med:

 • Bättre avfallshantering vilket ger lägre klimatpåverkan och bättre miljöprofil
 • Minskade avfalls- och materialkostnader
 • Bättre uppfyllnad och redovisning av lagkrav, uppsatta mål samt certifieringskriterier

 

Scrap minskar avfallsmängder genom att:

 • Prognostisera
 • Sammanställa och visualisera statistik
 • Löpande följa upp avfallsmål
 • Ge åtgärdsförslag

Se premärvisningen av Scrap

Laddar

Så här går det till

Automatiska och löpande prognoser

Med Scrap får du automatiskt löpande prognoser av mängden byggavfall. Prognoserna baseras på hur stora avfallsmängder projektet har genererat hittills och mängden avfall i tidigare genomförda projekt.

Enklare att nå mål och uppfylla lagkrav

Scrap jämför projektets avfallsmängder med avfallsmål och redovisar fördelningen mellan olika avfallsfraktioner. Dessutom föreslår Scrap åtgärder för att minska projektets avfallsmängder. Ytterligare rådgivning för just ditt projekt kan fås av Tyréns avfallsexperter.

Enkel statistik

Med webbverktyget Scrap minskar mängden byggavfall.

Automatiska och löpande prognoser gör planeringen enklare.

Tidig statistik ger koll på materialåtgång och minskar utsläpp och kostnader.

Scrap ger resultat

 • Mindre byggavfall och därmed minskad klimatpåverkan.
 • Mindre materialinköp och därmed minskade projektkostnader.
 • Bättre avfallsplanering, avfallssortering och logistik på byggarbetsplatsen vilket leder till lägre avfalls- och logistikkostnader.
 • Bättre uppfyllnad och redovisning av lagkrav, uppsatta mål samt certifieringskriterier.
 • Bättre miljöprofil för projekt och företag.

Stämmer det här på ditt projekt?

 • Avfallsstatistiken är svår att ta till sig och kommer försent.
 • Projektet har stora kostnader för materialinköp och avfallshantering.
 • Det är svårt att skapa engagemang för att minska avfallsmängderna
 • Det finns avfallsmål som löpande följs upp på bolagsnivå och projektnivå.
 • Projektet har svårt att uppnå lagkravet att sortera i minst sju fraktioner på byggarbetsplatsen.
 • Företaget har olika benämningar på fraktioner i olika projekt.

Då är Scrap ett verktyg för dig!

Vill du veta mer?