Wall of Innovation

Mobilitetsmodellen

I en tid då hållbarhet och ekonomi måste gå hand i hand erbjuder Mobilitetsmodellen, en banbrytande innovation framforskad av trafikplaneringsexperter på Tyréns, för alla aktörer inom samhällsbyggnad – kommuner, bostadsbyggare, fastighets- och projektutvecklare.

Bild på cyklister Mobilitetsmodellen

Vår modell är inte bara en vision, det är en konkret plan för att skapa mer hållbara städer och mer ekonomiskt lönsamma bostadsprojekt genom att tillämpa mobilitetsåtgärder som verkligen gör skillnad enligt Mobilitetsmodellen.

Med forskning som grund: Efter två års intensiv forskning har Tyréns hittat svaret på en avgörande fråga: Kan mobilitetsåtgärder göra skillnad för miljön och samtidigt skapa bättre ekonomiska förutsättningar och ökad boendenöjdhet? Svaret är ett rungande ja. Våra studier visar att rätt mobilitetsåtgärder kan minska efterfrågan på bilparkeringar med 25-50%.

Unik lösning: Vad vi erbjuder går utöver standardlösningar. Vi förstår att varje projekt är unikt, och därför optimerar vi våra tjänster för att passa just ditt projekt. Genom att använda unika data, metodologi och expertis, bistår vi dig från de första funderingarna till genomförandet av ett optimerat bostadsbyggande. Vårt mål är att uppnå den perfekta balansen mellan bilparkeringar och hållbar stadsutveckling.

Från teori till perfekt plan: Vi hjälper dig att identifiera och prioritera de mobilitetsåtgärder som bäst passar ditt projekts specifika behov. Vårt team av experter inom trafikplanering och mobilitet arbetar nära dig för att säkerställa att varje aspekt av ditt projekt optimeras för att minska efterfrågan av bilparkeringar utan att kompromissa med projektets kvalitet eller ekonomiska genomförbarhet.

Mer än bara parkering: Med Mobilitetsmodellen går vi längre än att bara minska antalet parkeringsplatser. Vi strävar efter att skapa mer grönområden, förbättra dagvattenhanteringen och minska transportfattigdomen genom ökad tillgång till cykel- och bilpooler. På så sätt bidrar vi tillsammans till ett mer hållbart samhälle.

Vi ser oss inte bara som en tjänsteleverantör, utan som en partner i strävan att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Genom att välja Mobilitetsmodellen väljer du en väg mot hållbara, effektiva och livskraftiga urbana miljöer. Låt oss tillsammans förvandla visionen om hållbara städer till verklighet.

Läs om mer: Stora vinster med mobilitetssatsningar i samband med bostadsbyggande