Stadsbiblioteket

Tyréns har tagit fram systemhandlingar för all VVS-projektering inklusive sprinkler och styr. Biblioteket som stod klart 1928 ritades av arkitekt Gunnar Asplund och kallas i dag för Asplundhuset. Byggnaden är blåklassad och upprustning och modernisering behöver ske med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Stadsbiblioteket är ritat av arkitekt Gunnar Asplund och stod klart i mars 1928. Biblioteket nyttjar i dag huvudbyggnad och ett annex ritat arkitekt Paul Hedqvist. Byggnaderna rymmer ungefär 400 000 böcker och har en yta på 11900 kvm. Huvudbyggnaden och basarerna som ingår i fastigheten Spelbomskan 16 ska nu utvecklas och restaureras.

Stadsbiblioteket. Foto: Stockholms stad

Tyréns arbete omfattar upprustning av samtliga VVS-installationer. Detta innebär byte av alla luftbehandlings- och rörinstallationer inklusive sprinkler och styr.

Ombyggnationen av biblioteket väntas vara klar 2020. Uppdraget handlar om utveckling av huvudbyggnaden och basarerna som ingår i fastigheten Spelbomskan 16.