Strömsholms slott

Uppdrag att bevara slottet både tekniskt och konstnärligt.

Strömsholms slott i Hallstahammars kommun ritades av Nicodemus Tessin d.ä åt drottning Hedvig Eleonora och stod klart utvändigt på 1680-talet men inreddes först i slutet av 1700-talet åt drottning Sofia Magdalena. Militärens rid- och körskola disponerade slottet under 100 år fram till 1968 och i dag är slottet återigen ett av de kungliga slotten och samtidigt ett byggnadsminne och ett museum för förstklassig karolinsk konst.

Utmaningen har varit att presentera hur vi kan bevara slottets stora kulturella värden och samtidigt ge besökare tillgång till de vackra byggnaderna med tillhörande park och naturmark.

Tyréns har stor erfarenhet av att arbeta med bevarande och restaurering av kulturbyggnader. I projektet deltar förutom arkitekter även konsulter med expertis inom byggnadsvård och kulturmiljö.

Strömsholms slott. Fotograf Eva Johnson