Värdeskapande genom ordning och reda

Bostadsbolaget Einar Mattsson ägnade för mycket tid åt att leta efter och hantera information manuellt. Därför ville de undersöka hur mycket digitala verktyg och BIM kunde effektivisera och optimera projekt- och förvaltningsprocesser – alltid med fokus på hyresgäster, kunder och hållbarhet.

Tyréns team med experter inom digitalisering, BIM, fastighetsautomation, drift och förvaltning fick uppdraget att realisera Einar Mattssons digitaliseringsstrategi. Målet var att säkerställa tillgänglig, uppdaterad och verksamhetsanpassad information för fastighetsförvaltning.

Teamet analyserade organisation, arbetssätt, informationsstrukturer, system och processer samt genomförde workshops och intervjuer med Einar Mattssons nyckelpersoner. Resultatet blev en konkret färdplan för att steg för steg gå över till ett helt digitalt arbetssätt.

En viktig del av arbetet har varit att länka ihop projektprocessen med förvaltningen för att förhindra värdetapp som kan orsakas av utebliven kunskapsdelning och bristande gemensamma processer.

Tack vare ett lyckat resultat har Einar Mattson påbörjat flera nya delprojektet tillsammans med Tyréns för att genomföra sin digitala transformation.

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson är med sina cirka 2 500 bostäder Stockholms största privata ägare av hyresbostäder. Företaget har även uppdraget att förvalta cirka 15 000 bostäder. För att fortsätta utveckla och effektivisera verksamheten satsar företaget på att använda digitala verktyg och arbetssätt för hantering av förvaltningsinformation.


Beställare: Einar Mattson