GeoBIM skapar ordning och reda

I ett projekt är det ofta svårt att veta vilka geotekniska undersökningar som är utförda och var de är placerade. Ju större projektet är, desto svårare är det. När en organisation som förvaltar geoteknisk data, till exempel Trafikverket eller en kommun, planerar ett nytt projekt är det ofta svårt att veta vad som tidigare har utförts på olika platser.

Med GeoBIM har vi gjort det möjligt att komma åt alla sparade geotekniska data i en och samma databas via ett webbaserat kartgränssnitt. Det gör att alla har tillgång till samma, uppdaterade och kvalitetssäkrade information och att du får en samlad bild över alla undersökningar som har utförts och kan ladda ned det data du behöver. Du får en bra överblick som minskar risken att utföra undersökningar på platser som redan är undersökta och kan på det sättet spara stora resurser vid planering av framtida utbyggnader.

All data i samma 3D-miljö

Idén till att samla alla geotekniska data i en och samma databas i ett enkelt hanterbart dataformat växte fram i samband med projekt Södertunneln i Helsingborg ca 2010, då en stor mängd undersökningar från ett stort antal metoder och i olika dataformat skulle samtolkas för att ta fram den mest troliga geomodellen i en komplicerad geologisk miljö. Traditionellt skrivs alla resultat, kartor och liknande, ut på papper och sätts upp på väggar, rullas ut på bord, projiceras på skärmar osv. 3D-visualisering får man själv göra i det egna huvudet.

Efter ett mycket omfattande manuellt dataformattrixande fick vi in alla data i en och samma digitala 3D-miljö där geotekniker, hydrogeologer och bergtekniker kunde utföra samtolkningen på ett helt nytt sätt genom att vända och vrida på data och hela volymen och tända och släcka data för att kunna fokusera på olika parametrar åt gången. Det var möjligt, detta måste bli framtiden.

Databas åt Helsingborgs stad och Malmö Nya Sjukhus

Med finansiellt stöd från Sven Tyréns Stiftelse och Formas skapades GeoBIM-projektet som en del av det stora FoU-projektet TRUST 2013 och utvecklingen påbörjades. Genom att i samarbete med flera pågående projekt successivt ha utvecklat GeoBIM-konceptet används det nu, i december 2016, bland annat i de stora infrastrukturprojekten Ostlänken (OLP4), Tvärförbindelsen, Norrbotniabanan, Varbergstunnel och i ESS. Vi har även skapat en förvaltningsdatabas åt Helsingborgs stad och för Malmö Nya Sjukhus åt Region Skåne.

Ökad träffsäkerhet sparar resurser

Med GeoBIM får du en sluten digital kedja från insamling av data i fält, via tolkning, framtagning av geomodell inklusive visualisering, till arkivering och förvaltning av alla undersökningsdata för framtida användning. Genom att gränssnittet mot alla data går via inloggning på en webbsida behöver man inte ha någon programvara eller licens på sin egen dator. Det gör att alla användare alltid enkelt har tillgång till precis samma, uppdaterade och kvalitetssäkrade information. Ordning och reda på data, lätt och snabbt åtkomliga och alla har samma information, och med enkel koppling till branschens alla specialprogram. Det innebär att förutsättningarna för planering, utvärdering och tolkning av geotekniska data är optimala. Med GeoBIM ökar träffsäkerheten i geoteknikerns uppgift att beskriva de byggnadstekniska förutsättningarna under mark. Det sparar resurser genom hela kedjan – till exempel bättre placerade punkter vid fältundersökningarna, optimalt designade stödkonstruktioner och minskad masshantering.