Projekt

FoU-projekt

Tyréns ambition är att erbjuda hållbara lösningar som både står i samklang med miljön och är kostnadseffektiva och funktionella.

Den här ambitionen genomsyrar hela vår organisation i form av fokusområden som avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi ska också utvecklas så att vi förädlar det vi redan har och utnyttjar våra erfarenheter mer effektivt.

Kontor Malmö 9.jpg_large.jpg

Coinplace - Design för multifunktionella byggnader

Coinplace är ett forsknings- och innovationsprojekt som Tyréns initierat och drivit med stöd av bland andra Energimyndigheten. Kort och gott...

timberontopgårdDiff.jpg

Timber on top – hållbara byggnader på höjden

Projektet Timber on top syftar till att öka kunskapen om hållbara på- och tillbyggnader på befintliga byggnader. Aktörer från alla led i vär...

Karina Göransson_Duved1.jpg

Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0

Duvedmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030.

iStock-1159996515.jpg

Urban Trends & Innovations

En internationell studie om hur man planerar, leder och implementerar innovativa lösningar för ett mer hållbart framtida samhälle.

Ebbepark_1920.jpg

TyrEngine

TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Med avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3...

Decode.jpg

Decode - TyrEngine

Kan en interaktiv visualisering överbrygga glappet mellan och underlätta förståelsen av översiktsplan och detaljplan? Den frågan ställde vi oss också…

Geobim.jpg

GeoBIM skapar ordning och reda

I ett projekt är det ofta svårt att veta vilka geotekniska undersökningar som är utförda och var de är placerade. Ju större projektet är, de...

Sociala Obligationer 800X600

Sociala obligationer - Mäta och följa upp social hållbarhet

I Tyréns forsknings- och innovationsprojekt Sociala obligationer har vi utvecklat tjänster för att arbeta systematiskt med social hållbarhet inom ramen för sociala investeringar.