Roslagsbanan – byggnadsverk och broar med sammanhållande identitet

Till Roslagsbanan mellan Täby Kyrkby och Kragstalund har Tyréns projekterat byggnadsverk och bland annat tre planskilda korsningar med bro under järnvägen.

För att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i den växande delen av nordöstra Storstockholm ska stora delar av Roslagsbanan byggas ut från enkelspår till dubbelspår.

Tyréns har projekterat utbyggnaden mellan Täby Kyrkby till Kragstalund vilket innefattar tre planskilda korsningar under järnvägen för Jarlabankes väg, Adolf Lemons väg och Lokevägen. Uppdraget har inneburit projektering av arbetshandlingar för utförandeentreprenad samt stöd under byggtiden.

Utbyggnaden inkluderar för byggnadsverk ett flertal konstruktioner varav;

  • En sluten plattrambro för järnvägstrafik med väg- och gc-trafik undertill
  • Två slutna plattrambroar för järnvägstrafik med gc-trafik undertill
  • Anslutande trågkonstruktioner för väg- och gc-trafik
  • Stödmurar för järnväg, väg- och gc-trafik
  • Hisschakt, teknikrum och trappor

-Vi har haft ett nära och mycket bra samarbete med kunden och alla involverade i uppdraget. Bra kommunikation och dialog ger framgång. Det är ett tättbebyggt område där vi dels fått ta hänsyn till de boende för att minimera störningar. Men också komplexa konstruktioner av broar och ramper där vi också hittat lösningar för att dölja betongen så att byggnadsverken smälter in i miljön på bästa sätt, säger brokonstruktör Marwan Trabulsi.

"Fokus har lagts på att bidra till en sammanhållande identitet för området samtidigt som utformningen av varje konstruktion gjorts med utgångspunkt i dess karaktär i förhållande till omgivningen."

Den aktuella järnvägssträckan sträcker sig till största delen genom småskalig villa- och radhusbebyggelse i Täby kyrkby. Bebyggelsen har växt upp kring järnvägen, som i dag upplevs som en integrerad del av samhället. Fokus har lagts på att bidra till en sammanhållande identitet för området samtidigt som utformningen av varje konstruktion gjorts med utgångspunkt i dess karaktär i förhållande till omgivningen. Det gemensamma formspråket visar sig framför allt i valet av konst och detaljer.

-En stor utmaning var att broarna byggdes under en spåravstängning så det var viktigt att hålla den tidplan som tagits fram. Vi var även med som stöd under bygget så när det dök upp problem med byggnationen var det viktigt att kunna vara snabb med att komma med besked. Och allt gick precis som det skulle, säger Marwan Trabulsi.