Projekt

Infrastruktur

Tyréns finns över hela landet och vi engagerar oss i både stora och små projekt. Det kan handla om allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats. Infrastruktur är en viktig del i samhällsutvecklingen och en stor del av människors vardag - på vägen, i luften, på spåret, till sjöss, på cykelbanan och i gatumiljön.

Ekodukt Hallandsasen Art

Ekodukt över E6 på Hallandsåsen

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket tagit fram vägplan, förfrågningsunderlag för totalentreprenad och medverkat med kompetensstöd under by...

slussen2.png

Slussen

Vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Nuvarande "Slussenkarusell" skapades för at...

34908.jpg

Mälarbanan

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att få större kapacitet och bättre punktlighet f...

stambanan_buller.jpg

Bullerinventering av fastigheter längs Södra stambanan

Tyréns har under 2018/2019 arbetat med in- och utvändig bullerinventering hos cirka 600 fastigheter längs med Södra Stambanan, sträckan Höör till Osby.

Tvärförbindelsen. Illustration Trafikverket.jpg

Tvärförbindelse Södertörn

På uppdrag av Trafikverket projekterar Tyréns för den nya vägen mellan Haninge och Kungens kurva, Tvärförbindelse Södertörn.

Illustration Tyrens AF.jpg

Ostlänken – järnväg för höghastighetståg mellan Södertälje och Trosa

Nu planeras det för en ny generation järnväg. Ostlänken är den första etappen av ett framtida höghastighetsnät som ska binda samman Stockhol...

TS.jpg

Visualisering - Tvärförbindelse Södertörn

När till ytan stora projekt ska presenteras för allmänheten är det alltid svårt att ge en rättvis bild av den kommande verkligheten. Samråds...

Jakobshyttan.jpg

Visualisering - Jakobshyttan-Degerön

Detta är kraften av att använda visualisering i allmänhet och vid samråd i synnerhet. I järnvägsprojektet Jakobshyttan-Degerön skulle en bef...

Norrbotniabanan.jpg

Visualisering - Norrbotniabanan

Järnvägssträckningen mellan Umeå och Skellefteå är den första delen av Norrbotniabanan, hur ser den ut och vart kommer den att gå?

190131 BARKARBY platform.jpg

Tunnelbanans blå linje – förlängningen från Akalla till Barkarby

På den gamla flygplatsen Stockholm-Barkarby växer nu en helt ny stadsdel fram med bostäder och arbetsplatser. Barkarby blir en attraktiv och...

20181124_115903.jpg

Övervakning av stomljud i Spårväg City

Inför förlängningen av spårväg city över Sergels torg var fastighetsägare och butiksinnehavare oroliga att problem med stomljud skulle göra ...

Lomma stationsområde platsbesök_200624_045.jpg

Lomma stationsområde

Det nya stationsområdet kommer att bli navet för kollektivtrafik i Lomma kommun och koppla samman resande med cykel och buss till den nya tå...

DJI_0051.jpg

Ekodukt

Den nya ekodukten över väg E65 i Lemmeströtorp ska bidra till mindre viltolyckor i området och minska vägens barriäreffekt för vilt.

kil_1.jpg (1)

Kil – Ställdalen kapacitetshöjande åtgärder

Kil – Ställdalen kapacitetshöjande åtgärder. Tyréns uppdrag omfattade utredning och projektering för järnvägsplan, systemhandling, förfrågni...

norrbotniabanan-se_PD_1_high.jpg

Norrbotniabanan Umeå Skellefteå

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera byggstyrande underlag för en ny järnvägssträcka mellan Umeå och Skellefteå.

Sparvagcityy

Spårväg city – stomljudsminimerande åtgärder​

Vid förlängningen av spårväg city, linje 7, i centrala Stockholm går spårdragningen över Sergels torg. Direkt under spårvägen finns ett anta...

qtms_2.jpg

Gemensam stomljudsmodell för den utbyggda tunnelbanan​

Projektering av stomljudsåtgärder är kritiskt för projekt som innebär utbyggnad av tunnelbanan. Stomljud är en av de dominerande potentiella...

Slussen Sn91

Byggledning Slussen SN91

Projektet bestod av utbyggnad av bussterminal i Katarinaberget, som sprängs ut och konstrueras som ett bergrum för både busstrafik och resen...

Dammar

Säkra dammar i Hylte och Jakobssjö​

Projektet innebar byggnation av ny betongdamm, utskov och jorddamm i Hylte. Dammen gör det möjligt att släppa förbi dubbelt så mycket vatten...

Markarbeten Sollentuna station 2600x800

Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna

På Ostkustbanan har Tyréns projekterat driftplatser Helenelund och Sollentuna, omfattande förfrågningsunderlag, bygghandling för utförandentreprenad, konstruktionsunderlag och förvaltningsdata.

Adolf Lemons Väg

Roslagsbanan – byggnadsverk och broar med sammanhållande identitet

Till Roslagsbanan mellan Täby Kyrkby och Kragstalund har Tyréns projekterat byggnadsverk och bland annat tre planskilda korsningar med bro under järnvägen.

Barkabystaden 800X1200

Barkabystaden II – broar som passar omgivningen

Tyréns Sverige AB har som konsult till Skanska Sverige AB planerat kvartersmark, konstruktioner och gator i Barkarbystaden II. Här finns slanka broar med både funktion och form.

Centralstationenartikel

Geotekniska undersökningar banade väg för ny centralstation i Stockholm

Tyréns fick i uppdrag att genomföra miljö- och geotekniska undersökningar som en del i det framtida projekteringsarbetet vid Stockholms centralstation.

Sundsvall Logistikpark 2

Säker järnvägsanläggning för Sundsvall Logistikpark AB

I Sundsvall har Tyréns bidragit för att ta Sundsvall Logistikpark AB genom den process som leder till en godkänd och verifierat säker järnvägsanläggning.

Dragsbron 800X600 2

Dragsbron i Norrköping – trygg gångbro i anrikt industrilandskap

Dragsbron har de senaste 30 åren varit ett populärt promenadstråk för Norrköpingsborna. När den nu ska ersättas är det Tyréns arkitekter som skapar en attraktiv bromiljö för fotgängare.

Välj vilken som 1_Norrbotniabanan.JPG

Norrbotniabanan

Trafikverket planerar för Järnvägen Norrbotniabanan, en 27 mil kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som i framtiden kommer att binda samman Norrlands största städer.

lovo_norrgaende_2_3000.jpg

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm klassas som ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige. Trafikverket har förutom högt satta mål gälland...