Projekt

Klimat och miljö

Tyréns hjälper dig att skapa hållbara lösningar. Vi utreder miljökonsekvenser med hänsyn både till hur naturen och människor påverkas till exempel vad gäller buller, grundvattenfrågor eller hantering av överskottsmassor. Vi stöttar även företag och organisationer med strategiska tjänster inom hållbar verksamhetsutveckling och rapportering till exempel enligt CSRD.

Nimlas Referens 230911

Strategiskt hållbarhetsarbete ger Nimlas Group fler affärer

Nimlas Group är en nordisk koncern som erbjuder lösningar inom allt från värme och sanitet, el, ventilation, automation, brandsäkerhet och k...

analogt digitalt

Materialmanagementsystem för byggskedet skapar förutsättningar för mer cirkulärt byggande

Tyréns utreder möjligheterna att utveckla en digital plattform för materialmanagement i byggskedet. Systemet ska samla in, digitalisera och ...

randviken.jpg

Riskanalys av naturvärden för Randviken

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Till ett utvec...

Gddbirds

Grön Due Diligence - planläggning i Åre kommun

Grön Due Diligence identifierar risker kopplade till förekomst av naturvärden i ett tidigt skede och kan tydligt påvisa hur dessa kan påverk...

Scraptest5

Scrap

Med Scrap får du smart statistik för byggavfall redan vid byggstart och sparar både miljö och pengar.

Arlanda Express

Rapportering som drivkraft för hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsrapporten är ett viktigt verktyg för A-Train, järnvägsföretaget som trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda flygplats ...

Igulsberget vindkraftspark besök

Igulsberget – tillståndsprocess för vindkraftspark i Härjedalen

Med erfarenhet från hela processen, från tidiga utredningar och fram till byggskede och driftsättning, gav Tyréns god förståelse för projekt...

Stölsäterberget

Vindkraftpark Stöllsäterberget

 Vindkraftparken Stöllsäterberget är en vindkraftpark i Värmland och Dalarna och består av 9 vindkraftverk. Tyréns fick uppdraget att göra d...

Järfälla kommun använder SmartMass

SmartMass - en klimatsmart innovation i Järfälla kommun

Järfälla kommun har använt Tyréns verktyg SmartMass för att beräkna och jämföra påverkan av olika sätt att sanera förorenade områden. Projek...

Kölvallen vindkraftspark artikelbild

Vindkraftspark Kölvallen

Tyréns fick i uppdrag att utföra geotekniska och geologiska undersökningar i byggskedet inför grundläggningen av 42 vindkraftverk för Kölvallens vindkraftspark.

Artikelbild Landinfra

Ansökan om undersökningstillstånd för havsbaserad vindkraft

Tyréns fick i uppdrag att ta fram ett underlag, enligt Kontinentalsockellagen, för tillståndsansökan att undersöka förutsättningarna att etablera havsbaserad vindkraft.