Kalender

Att lyckas med innovativ samhällsutveckling - Innovationskompassen

Inspelat webbinarium: Vi bjuder in till ett tredje webbinarium där Mia Wahlström berättar om resultat från FoU-projektet Urban Trends & Innovations. Studien har bland annat identifierat framgångsfaktorer för att lyckas med innovativa samhällsutvecklingsprojekt. Webbinariet gästas av Rickard Malm från Johanneberg Science Park som tillsammans med  Madeleine Almqvist och Elouise Le Veau från Tyréns, berättar om Innovationskompassen och det innovationsarbete de bedriver inom stadsutveckling.

I vår studie Urban trends & Innovations såg vi flera exempel på hur svårt det kan vara att fullfölja innovationsprojekt, i synnerhet innovativa samhällsprojekt. Förklaringen kan naturligtvis vara en dålig idé som inte är värd att utveckla vidare, men alltför ofta handlar det om att organisationen inte har vana av att driva innovationsprojekt, att vägen från idé till implementerad lösning faktiskt kan vara lång och svårnavigerad eller att det är svårt att driva processer som ligger i utkanten av den ordinarie verksamheten. Dessutom är framgång ofta beroende av en entusiast eller eldsjäl som inte ger upp vid tecken på motstånd och som har förmågan att entusiasmera andra.

Oberoende av om utmaningarna är kopplade till drivkraft, teknik, juridik eller annat så är det värdefullt att arbeta strukturerat med innovation - hela vägen från idégenerering till uppskalad lösning.

Tyréns har utvecklat Innovationskompassen – ett tjänst som hjälper komplexa samhällsutvecklingsprojekt att arbeta strukturerat med innovation och ser till att idéer och nytänkande går hela vägen till att skapa värde.

Titta på det inspelade webbinariet här:

Laddar

Webbinariet hölls den 10 maj. Mia Wahlström, konsult på Tyréns, presenterade resultat från studien Urban Trends & Innovations. Webbinariet gästades av Rickard Malm från Johanneberg Science Park som tillsammans med Madeleine Almqvist och Elouise Le Veau från Tyréns, berättade om Innovationskompassen och det innovationsarbete de bedriver inom stadsutveckling. Moderator var Mia Wahlström, konsult och forskare på Tyréns.

Läs mer om Innovationskompassen här

Läs mer om Urban Trends & Innovations här