Kalender

Parametrisk design – en del av konstruktörens vardag

Inspelat webbinarium: Parametrisk design är för många förknippad med komplex datorgenererad arkitektur. På Tyréns använder vi det främst för att på ett kraftfullt sätt lösa vardagliga ingenjörsproblem. På Tyréns inspelade webbinarium visar Martin Fröderberg och Vedad Alic vilka möjligheter det finns.

 

Parametrisk design är för många förknippad med komplex datorgenererad arkitektur. På Tyréns använder vi det främst för att på ett kraftfullt sätt lösa vardagliga ingenjörsproblem. Till skillnad från traditionell projekteringsmetodik ger arbetssättet oss möjligheten att tidigt studera många alternativa lösningar på ett problem för att hitta en optimal utformning med minimalt materialanvändande.

Martin Fröderberg och Vedad Alic förklarar hur vi kan ta ner tekniken på en nivå som kan lösa våra vardagliga arbetsuppgifter på ett nytt sätt.

Se det inspelade webbinariet här:

Laddar

Webbinariet hölls tisdag den 8 december 2020. Martin Fröderberg och Vedad Alic stod för presentationen. Moderator för webbinariet var Pär Hagberg.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om parametrisk design