Nyheter
27 april 2021

Hållbart modulbyggande i trä – framtidens kanske mest rationella byggmetod

Tyréns har i uppdrag att projektera 380 nya studentlägenheter i tre huskroppar om tre till fem våningar. De planerade suterränghusen i Kärrtorp kommer uppföras i trämoduler där såväl trappor som hisschakt produceras i trä och första våningsplanet i betong.

Rätt material på rätt plats likväl som rätt byggmetod kan göra stor skillnad på klimatavtrycket. Byggnadsmetoden att bygga med trämoduler kan korta ned hela byggprocessen på byggplatsen avsevärt. Modulerna färdigställs i fabrik och kan monteras direkt efter transport på byggarbetsplatsen.

Modulbyggandet ger en stark kvalitetssäkring. Den industriella produktionen är planerad och genomtänkt i detalj på ritningen och all kompetens finns samlad på plats i fabriken. Dessutom sker byggandet i en skyddad miljö utan påverkan av väder och vind med minskad risk för fuktskador, säger Fredrik Boman, uppdragsansvarig på Tyréns.

De nya studentlägenheterna i Kärrtorp utgörs av hög standardisering och lämpliga volymenheter vilket medger en hög prefabriceringsgrad på kort tid.

En väl utförd projektering där vi har en liten variation i lägenheterna innebär att modultillverkaren kan uppföra stora hus under kort tid till hög kvalitet, säger Fredrik Boman.

Montaget på en av de planerade huskropparna beräknas ta sex veckor. Huset kommer att monteras i etapper för att på ett snabbt sätt ska få till en väderskyddad byggnad. Yttertaken kommer att byggas i prefabricerade takkassetter som är anpassade till montagetsetapp indelningar.

I det industriella byggandet är en noggrann projektering av största vikt där alla detaljer behöver finnas med på ritningen. Gränserna mellan konstruktören och arkitekten blir tunnare och ett tidigt integrerat samarbete mellan arkitektur och konstruktion är en viktig del i processen såväl som ett nära samarbete med installation och tillverkaren.

Det gäller att alla pratar samma språk. Alla aktörer behöver vara samspelta och ha byggförståelse. Jag som projektör behöver vara nära produktionen och ha bra kontakt med alla i kedjan. Tyréns har haft fördelen att ha flera medverkande discipliner i uppdraget, vilket underlättat ett gott samarbete med blick för helheten, säger Fredrik Boman.

Projektet planeras stå byggklart våren 2022 i Kärrtorp utanför Stockholm. Tyréns har generalkonsultuppdrag för projekteringen av modultillverkningen och träblockskomponenter som yttertak i uppdrag av Bomodul i Bodafors AB. I uppdraget innefattas byggkonstruktion, vvs, och el. Tyréns har även projekterat grundkonstruktionen och nedre våningsplan i betong på uppdrag av Järntorget bygg AB.