Aktuellt

Träbyggnad i fokus

Om du tycker dig se fler byggnader av trä i stadsbilden ser du rätt. Att bygga större projekt och högre hus i trä blir vanligare bland annat för att möta klimatutmaningen. Tyréns har stor erfarenhet av träbyggnationer och vill bidra till att ännu fler vågar välja trä.

Vi på Tyréns ser att omställningen till fler större - och högre - byggprojekt i trä går snabbt. Och vi vill bidra till utvecklingen genom att hjälpa våra kunder med analyser av för- och nackdelar med olika material tidigt i ett byggprojekt. Trä passar förstås inte alltid men det är värt att ställa frågan. 

Matcha material med behov

Varje material har för- och nackdelar vad gäller hållfasthet, vikt, fukttålighet och miljöegenskaper. Därför vill vi se fler kombinationer av material och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild. Då är det av mindre betydelse om slutprodukten sedan består av 80 procent trä och 20 procent betong, eller 50 procent trä och 50 procent betong.

Närheten till material är en viktig faktor för att undvika onödig klimatpåverkan och kostnader vid transporter. En annan del handlar om vilka förutsättningar som finns när det gäller konstruktionen, till exempel när det gäller grundläggning.

Vi tror på fler kombinationer av material och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild.

Trä fungerar bra för ombyggnationer

Trä fungerar ofta väldigt bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas. Eftersom trä bara väger en femtedel av vad betong gör och samtidigt har hög hållfasthet, så är det ofta bra för påbyggnad av befintliga hus där vikten har stor betydelse.

Helhetsperspektiv ger resultat

Det är viktigt att ha prioriteringarna klara innan projektstart och att hitta helhetsperspektivet där områden som den planerade byggnadens funktion, arkitektur och teknik optimeras tillsammans med hållbarhet och ekonomi. På så sätt uppnås den helhetslösning som bäst matchar målbilden.

Debatt: Utnyttja den fulla träpotentialen

Vi vill bidra till ett ökat fokus på materialval och på trä som alternativ. Läs Per Löfgren, hållbarhetschef, och Elias Baena, affärsutvecklare på debattplats i tidningen Aktuell Hållbarhet.

Läs debattartikeln

Så blir trähusen klimatpositiva

Det är fullt möjligt att bygga helt klimatneutrala flerfamiljshus redan i dag, enligt en ny rapport. Med materialbyten kan husen till och med bli klimatpositiva. Tyréns har tagit fram en rapport åt Träcentrum Norr.

Läs artikeln i DI

Konsten att välja rätt material

Elias Baena, affärsutvecklare på Tyréns, reder ut begreppen när det gäller trähus och hållbarhet.

Läs mer