Nyheter
26 januari 2023

Innovationer kräver en systematiserad process

På Tyréns är innovation en del av vardagen, och de insikter som medarbetarna tar med sig från sina uppdrag får möjlighet att omvandlas till innovationer. Att arbeta strukturerat med att utveckla och paketera innovationer möjliggör att ta fram lösningar som skapar värde.

En innovation måste kunna användas.

– Det vi ser på Tyréns är att våra medarbetare ser och uppmärksammar utmaningar i verksamheten eller i sina kunduppdrag. Genom att möjliggöra att arbeta strukturerat med de här idéerna kan vi adressera lösningar eller nya angreppssätt som skapar värde för oss och våra kunder, berättar Dag Måhlstrand, Chief Innovation Officer på Tyréns.

Dag Måhlstrand fortsätter att utveckla sitt resonemang;

– Innovationer behöver adresseras på ett strukturerat sätt för att vi ska lyckas ta fram innovationer som genererar ett värde på marknaden. En innovation måste kunna användas. Oavsett om det är en produkt, tjänst, eller process så behöver det finnas en brukare som kan nyttja innovationen. Och det måste finnas en underliggande affär som stödjer innovationens överlevnad. Om det inte kan användas eller generera värde så är det inte mer än en idé.

Man måste arbeta strukturerat för att ta fram innovationer som gör skillnad.

En systematiserad process för att förstå innovationens värde

Att arbeta med innovationer innebär mer än att brainstorma och hitta på idéer, utan Dag Måhlstrand menar på att det måste finnas ett strukturerat och organiserat sätt för att ta fram innovationer som gör skillnad. Genom att arbeta systematiserat med de idéer som kommer fram i verksamheten kan de utredas, underbyggas och utvecklas. Alla inom verksamheten har möjlighet att dela sina innovationsidéer, vilket ger en bredd av inkommande idéer som sedan utvärderas.

Att arbeta med innovationer innebär mer än att brainstorma.

– För att kunna arbeta strukturerat har vi satt upp fyra olika kategorier för de idéer som kommer in. De inkomna idéerna ska kunna mappas in i någon av de fyra kategorierna för att kunna tas vidare inom innovationsprocessen. Det kan antingen vara ett område där vi ser att vi genom innovation kan skapa nya affärer, det kan vara internt effektiviseringsarbete som handlar om att utveckla vårt sätt att arbeta, och sedan har vi två kategorier som handlar om kunskapshöjning och mer explorativ forskning, berättar Dag Måhlstrand.

Dag fortsätter beskriva processen, där de inkomna idéerna efter att de kategoriserats utvärderas utifrån verksamheten och bärigheten i idéen.

– För de innovationer som har syftet att skapa nya affärer och effektiviserar vårt arbete så blir nästa steg att utifrån ett antal förutbestämda kriterier genomgå ett fröprogram, vilket är Tyréns sätt att prioritera vilka idéer som ska utvecklas vidare. I fröprogrammet så ser vi över om idéen är genomförbar och om det finns ett faktiskt problem som idén löser. Centralt i prövningen av idén är att prata med potentiella kunder, som får dela med sig av sina tankar utifrån sina behov och utmaningar.

En viktig del av det systematiserade arbetssättet är att idéerna testas hos den tänkta användaren.

En viktig del av det systematiserade arbetssättet är att idéerna testas hos den tänkta användaren. Genom att i ett tidigt skede trycktesta idéerna blir det tydligt om effektiviseringen eller lösningen fyller det önskade behovet.

– Efter att en idé har genomgått det här fröprogrammet så ställs den inför ett så kallat draknäste. Det är en beslutsgrupp med god kunskap om marknaden och beslutskriterier som får möjlighet att ställa frågor och nagelfara idéerna. Varpå de så kallade drakarna tar ett beslut på vilka idéer man tror på och som därmed kan utvecklas vidare, med ekonomiskt stöd av Sven Tyréns Stiftelse, förklarar Dag Måhlstrand

Medarbetardriven innovation är nyckeln

På Tyréns finns en tilltro till att det är i mötet med kund och med verkligheten som de bästa idéerna föds. Vilket gör medarbetarna till en viktig del av innovationsarbetet. Därför menar Dag Måhlstrand på att det finns en stor kraft i att hela verksamheten har möjlighet att dela sina idéer.

– Den medarbetardrivna innovationen har en enorm potential. Det är hos medarbetarna som kompetensen och insikterna finns. Och att ta tillvara på den innovationskraften är enormt viktig i en kunskapstung organisation som Tyréns. Det senaste halvåret har vi även fått möjlighet att utöka kapacitet och förmågorna att kommersialisera och skala upp de mest lovande innovationerna för att uppnå maximal hållbarhetspåverkan. Något som är viktigt och särskiljande för Tyréns innovationsarbete.

Här finns kunskapen och möjligheten att skala upp idéerna.

Med ett systematiserat arbetssätt ges det utrymme att stötta innovatörerna genom hela processen.

– Genom löpande justeringar och anpassningar kommer vi närmare kunden och kundens behov i vårt innovationsarbete. Och att göra det under hela processen är avgörande för att kunna lansera innovationer som fyller sitt behov och som stärker Tyréns bidrag till ett mer hållbart samhällsbyggande , avslutar Dag Måhlstrand.

Tyréns innovationsprogram

Att tänka innovativt är en naturlig del av konsultarbetet vilket resulterar i en mängd smarta och praktiska innovativa lösningar för samhällsbyggandet.

Mer om innovationsprogrammet

Poddavsnitt om innovation

I poddavsnitt 24 berättar vi om satsningen på innovation, med allt från hur vi jobbar med idéinsamling till lansering av färdig produkt eller tjänst.

Lyssna på podden