Nyheter
12 april 2023

Omfattande uppdrag för att bidra till säkra järnvägsanläggningar över hela Sverige

3 000 vägskydd ska bytas ut över hela Sverige. Ett jätteprojekt där Tyréns breda kompetens kommer att bidra till att en del av dessa blir säkra järnvägsanläggningar.

Tyréns har blivit tilldelade ett stort uppdrag av Trafikverket kopplat till vägskydd. Det handlar om upphandling av specialisthandläggare för den hantering som behövs för att få järnvägsanläggningar att bli godkända enligt alla lagar, regler och processer som finns. Det är tre processer som berörs: den som bara kallas för ”godkännandeprocessen” (förkortat: GOP), Teknisk Säkerhetsstyrning Signal (TSS) och CSM-RA.

– I det här uppdraget kan vi erbjuda otrolig kompetens som kommer att leverera bra resultat i uppdraget. Genom att ha alla godkännandespecialister samlade i en avdelning har vi goda förutsättningar för såväl kunskapsdelning mellan individer som en tydlig och god kommunikation, säger Lars Svensson, avdelningschef på Tyréns.

"Här kan vi erbjuda otrolig kompetens som kommer att leverera bra resultat."

– Att arbeta med de här frågorna är vår vardag, och att få göra de i den här omfattningen är såklart väldigt roligt, utmanande och spännande.

Utöver avdelningens breda kompetens, ser Lars Svensson att avdelningens struktur och arbetssätt kommer att vara avgörande framgångsfaktorer för det stora uppdraget.

– Eftersom uppdraget är i en sådan stor omfattning kommer strukturen och arbetssätten att vara särskilt viktiga. Något vi har på plats och fortsatt kommer att arbeta med och utveckla under det här uppdraget.

Uppdraget uppskattas innebära cirka 3 000 timmar, och spänner fram till sista december 2024. Arbetet pågår nu med att ta över uppdraget från den tidigare konsulten och sätta sig in i pågående arbete.

Läs mer om Tyréns erbjudande inom GOP, TSS, TSB.