Nyheter
23 mars 2023

Trygghet och multifunktion i fokus när framtidens infrastruktur skapas

I takt med att samhället förändras ställs nya krav på byggnader och platser utefter människors nya mönster. Knutpunkterna för våra resor blir till alltmer viktiga platser, där utformningen måste vara funktionell på nya sätt.

Nyckelord för arkitektonisk utformning av infrastruktur är trygghet och personlig säkerhet.

- Tyréns är drivande i utvecklingen för att skapa framtidens hållbara infrastrukturlösningar och här fyller planering av arkitektur en viktig roll, menar Olof Blomberg, som är arkitekt och ansvarig för utformning av flera infrastrukturprojekt på Tyréns.

Med förändrade resvanor behöver olika trafikslag mötas, och det skapar nya behov av nav. När resecentrum planeras kanske både spår- och busstrafik behöver kombineras med cykelgarage, ytor för elsparkcyklar samt delningszoner för bilar. Ett annat exempel är befintliga parkeringsgarage som byggs om till multifunktionsplatser, där parkeringsytorna kombineras med bostäder, kontor och idrottsanläggningar. Kanske helt täckta med solceller för att optimera miljövänlig laddningsstruktur.

- Den här trenden ser vi nu mer av och den drivs av logik. I vissa lägen är det svårt att hitta centrala ytor, och i stället för att leta oss ut från centrummiljöer kan vi då addera värde till en miljö som inte nyttjas fullt ut i dagsläget. Dessutom är det hållbart att använda sig av befintliga konstruktioner i hög grad, berättar Olof Blomberg.

Målet med utformningen av infrastruktur är att kombinera estetik och funktionalitet.

Nyckelord för arkitektonisk utformning av infrastruktur är trygghet och personlig säkerhet. Att skapa trygghet i stadsmiljöer blir alltmer viktigt och inte minst då för människor som är på resande fot.

- Synlighet är a och o i vårt tankesätt. Det handlar till exempel om att skapa transparens genom uppglasade ytor och att undvika dolda vinklar. Varje byggnad är unik, men översikt och orienterbarhet måste alltid finans med i planeringen, menar Olof Blomberg.

Målet med utformningen av infrastruktur är att kombinera estetik och funktionalitet, något som kräver både specialistkompetens och samarbetsförmåga.

- Det gäller att skapa en bra helhet av projekt där många är inblandade och där arkitekturen trots allt bara är en del. Men det är helt klart mödan värt när vi ser slutresultatet, och där vi har bidragit till innovativa miljöer som är inkluderande och trygghetsskapande, avslutar Olof Blomberg.

Gestaltande infrastruktur

Vi ser infrastruktur ur ett helhetsperspektiv, och att infraprojekt inte bara handlar om själva infrastrukturen utan även miljön runtomkring. Med bred kompetens gestaltar vi hållbara och innovativa miljöer.

Läs mer