Arkitektur

Gestaltande infrastruktur

Arkitektur i anslutning till infrastruktur är en viktig pusselbit i samhällen och stadsutvecklingsprojekt. När samhällen växer och våra vanor förändras behöver miljön kring infrastrukturen anpassas till våra förändrade mönster för en trygg vistelsemiljö.

För oss är infrastruktur alla de anläggningar och strukturer som bidrar till viktiga funktioner i samhället. Det handlar framförallt om infrastruktur för förflyttning av personer och varor, men även infrastruktur kring vatten, energi, avlopp och sophantering.

Vi tar ett helhetsgrepp om gestaltning i anslutning till infrastruktur.

Vi ser infrastruktur ur ett helhetsperspektiv, och att infraprojekt inte bara handlar om själva infrastrukturen utan även alla viktiga byggnadsverk och miljön runtomkring. Med bred kompetens inom de olika aspekterna av arkitektur gestaltar vi hållbara och innovativa miljöer.

Vår erfarenhet inom infrastrukturprojekt spänner från resecentrum och broar till återvinningscentraler och laddinfra.

Vi erbjuder bland annat:

  • Konsekvensanalys inom social hållbarhet
  • Kulturmiljöutredning
  • Gestaltning i tidigt skede
  • Byggnadsarkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Ljusarkitektur