Policyer och leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fakturor från Tyréns leverantörer ska innehålla följande information:

  • Referens (i fältet ”Er referens”) i form av fullständigt för- och efternamn på Tyréns beställare
  • Kostnadsställe
  • Uppdragsnummer samt aktivitetskod om sådant finns

Leverantörer ska skicka sina fakturor till Tyréns som elektroniska fakturor, s.k. e-faktura. Faktura via e-post räknas inte som elektronisk faktura.

Referens på leverantörsfakturan
Fullständigt för- och efternamn på Tyréns beställare 

Fakturaadress
Tyréns Sverige AB
556194-7986 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

GLN-kod för elektroniska fakturor
7365561947984

E-postadress för PDF-fakturor (Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.)
5561947986@kollektorinvoice.se

Eventuella frågor gällande Tyréns AB:s elektroniska fakturahantering kan ställas till vår ekonomiavdelning på telefonnummer 010 452 20 00.

Vi genomför en systematisk leverantörsbedömning av våra leverantörer/underkonsulter som en del av Tyréns sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Vi kommer att granska/säkerställa ert sociala ansvarstagande.  Leverantörens rutiner ska minst leva upp till de krav som Tyréns har.

Tyréns uppförandekod

Tyréns kvalitets- och hållbarhetspolicy

Tyréns arbetsmiljöpolicy

Frågor om Tyréns policy och process besvaras av Niklas Elm på telefonnummer 070-317 13 50 eller via kontaktinformationen nedan.