Om Tyréns

Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Fakturor från Tyréns leverantörer ska innehålla följande information:

  • Namn (för- och efternamn) på Tyréns beställare/referens ska anges vid beställning. Vidare ska vår beställare ange ett kostnadsställe (4 eller 5 siffror), som måste finnas med på fakturan.
  • Om beställaren har ett uppdragsnummer (6-8 siffror) och/eller en aktivitetskod ska detta även anges på fakturan.
  • Fakturor ska företrädesvis sändas som PDF (elektroniskt). Filen ska innehålla en faktura inklusive eventuella bilagor.

Elektronisk adress:
invoice@tyrens.se


Fakturaadress:

Tyréns AB
FE 5107
838 77 FRÖSÖN

Fakturor som saknar referens enligt ovan kommer att returneras till leverantören/avsändaren.

Eventuella frågor gällande Tyréns AB:s elektroniska fakturahantering kan ställas till vår ekonomiavdelning på telefonnummer 010 452 20 00.


Vi genomför en systematisk leverantörsbedömning av våra leverantörer/underkonsulter som en del av Tyréns sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Vi kommer att granska/säkerställa ert sociala ansvarstagande.  Leverantörens rutiner ska minst leva upp till de krav som Tyréns har.

Tyréns uppförandekod

Tyréns kvalitet- och miljöpolicy

Tyréns arbetsmiljöpolicy

 

Frågor kring Tyréns policy och process besvaras av Niklas Elm på telefonnummer 070 317 13 50