Om oss

Nyfikenhet är nyckeln till kompetens

Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi på Tyréns värdesätter därför viljan att hitta nya lösningar och att känna lust till ny kunskap. Ny kompetens växer också fram ur uppmuntran, därför stimulerar vi kunskapsutbyten och engagemang som leder till utveckling. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse och andra finansiärer engagerar vi oss för att utveckla samhället.

Innovationsprogram

På Tyréns är innovation en del av medarbetarnas vardag. På kort tid har vår nya innovationsprocess förändrat affärsutvecklingen för Tyréns. ...

Forskning & utveckling

Vi leder utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

FoU-projekt

Tyréns har stort fokus på utvecklingsprojekt. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse och andra finansiärer vidareutvecklar vi kompetensen ino...