Om oss

Nyfikenhet är nyckeln till kompetens

Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi på Tyréns värdesätter därför viljan att hitta nya lösningar och att känna lust till ny kunskap. Ny kompetens växer också fram ur uppmuntran, därför stimulerar vi kunskapsutbyten och engagemang som leder till utveckling. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse och andra finansiärer lägger Tyréns medarbetare ned ett stort engagemang i utvecklingsprojekt för att utveckla samhället.

Forskning & utveckling

Vi leder utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

FoU-projekt

Tyréns har stort fokus på utvecklingsprojekt. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse och andra finansiärer vidareutvecklar vi kompetensen ino...

Tidningen Innovation

Alla städer och samhällen har olika utmaningar. Men de har också en viktig sak gemensamt – de behöver innovativa lösningar för att vara håll...