Wall of Innovation

Mobilitetsmodellen

Mobilitetsmodellen är en tjänst som möjliggör hållbar mobilitet vid nyproduktion av bostäder.

Laddar

Idag när vi planerar och bygger nya bostäder har vi möjligheten att välja mobilitet i stället för bilparkering. Det betyder att byggaktörer kan erbjuda olika typer av mobilitetsåtgärder som bilpool, kollektivtrafik, kort, cykelservice, informationsinsatser och tack vare det inte behöva anlägga lika mycket dyrbara parkeringsplatser. Problemet är att ingen riktigt vet vilken effekt de här åtgärderna får på de boendes resvanor eller bilinnehav.

Vi utvecklar en tjänst som ska hjälpa byggaktörer och kommuner att skapa hållbar mobilitet i helt vanliga bostadsprojekt. Vi har samlat på oss kunskap om effekter och håller nu på att testa ett helt nytt upplägg för mobilitetsutredningar och hur man ser på det.