Strömsholms slott

Uppdrag att bevara slottet både tekniskt och konstnärligt. Strömsholms slott i Hallstahammars kommun ritades av Nicodemus Tessin d.ä åt drottning Hedvig Eleonora och stod klart utvändigt på 1680-talet men inreddes först i slutet av 1700-talet åt drottning Sofia Magdalena. Militärens rid- och körskola disponerade slottet under 100 år fram till 1968 och i dag är slottet återigen ett av de kungliga slotten och samtidigt ett byggnadsminne och ett museum för förstklassig karolinsk konst.

Inom slottsanläggningen finns ett flertal övriga kulturhistoriska byggnader som hyrs ut till bostäder och verksamhetslokaler av olika slag.

Tyréns har genom slottsarkitekt Elsa Notstrand i uppdrag att bevara slottsanläggningen långsiktigt både tekniskt och konstnärligt. För närvarande pågår en rad delprojekt; Park- och markprojekt kopplade till utökade evenemang (Strömsholmsdagarna), Brandsäkerhetsarbete; Ombyggnad av lägenhet i slottets före detta värdshus samt Dokumentation av målningstekniker och kulörer i slottets interiörer.

Tyréns har stor erfarenhet av att arbeta med bevarande och restaurering av kulturbyggnader. I projektet deltar förutom arkitekter även konsulter med expertis inom byggnadsvård och kulturmiljö.

Foto: Eva Johnson 

Beställare: Statens Fastighetsverk samt Ståthållarämbetet 

Tid: 2017-2022