Tjänster

Vi konstruerar och besiktar allt inom området bro

En bro är både en kraftfull symbol och en byggnadsteknisk utmaning. Få byggnadsverk är lika betydelsefulla för vårt samhälle och känslomässigt laddade. På Tyréns arbetar vi med bro, tunnel och byggnadsverk i allt från förstudier till färdiga arbetshandlingar. Bland alla projekt du upptäcker på skrivborden hos våra medarbetare kan du hitta en laxtrappa eller en hamnpir lika väl som en motorvägsbro med påfarter, eller ett fundament till ett vindkraftverk. Utöver arbetshandlingar för nya konstruktioner utför vi även besiktningar av befintliga broar eller konstruktioner samt dynamiska analyser för höghastighetståg

Projektering av bro

Projektering av bro handlar om att ta fram en utformning på en bro som motsvarar beställarens förväntningar och samtidigt gällande normer oc...

Konstruktion av bro

Konstruktion av bro handlar om att utföra en komplett och tydlig konstruktionsredovisning som används för att utföra det fysiska byggnadsver...

Dynamisk analys av bro och konstruktion

Dynamiska analyser kompletterar den övriga konstruktionsredovningen för att säkerställa de moderna kraven inom bro, höghastighetsbanor, vind...