Tjänster

Värdeskapande geografisk informationsteknik

Vi arbetar med insamling, bearbetning, analys, visualisering och förvaltning av geografisk information i såväl små som stora projekt. I samarbete med övriga kompetenser inom Tyréns och med hjälp av modern informationsteknik genomför vi effektiva projekt med rätt kvalitet och teknik. Vi arbetar med kraftfulla 3D visualiseringslösningar i kombination med geografiska informationssystem och databaser för att förädla den geografiska informationen. Vår kompetens inom 3D geografisk informationsteknik lägger grunden för Tyréns framgångsrika Digitala Process för Samhällsplanering.

Geografisk presentation

Att presentera resultatet ifrån insamlad, bearbetad och analyserad geografisk information på rätt sätt är avgörande för dess vidare användni...

Foto som visar en kvinna med ett digitalt mätinstrument

Insamling av geografisk information

Tyréns utför alla mät- och karttekniska uppdrag inom områdena geodesi, fotogrammetri och laserskanning. Vi har lång erfarenhet ifrån såväl s...

Bild visar analys av översvämningsrisker

Geografisk analys

Analys av geografisk information skapar möjligheter att hantera komplexa utmaningar inom samhällsbyggnaden. Inom Tyréns nyttjas avancerade G...

Förvaltning av geografisk information

Att kunna förvalta geografisk information är av vikt för flera aktörer inom samhällsbyggnad. Vi värdesätter att kunden ska ha tillgång till ...