Geografisk informationsteknik

Geografisk presentation

Att presentera resultatet ifrån insamlad, bearbetad och analyserad geografisk information på rätt sätt är avgörande för dess vidare användning. Vi presenterar och levererar alltid vår geografiska information på ett, för slutanvändaren, anpassat sätt. Tyréns kan leverera allt ifrån klassade punktmoln till färdiga 3D-modeller till underlag för visualisering och samråd.

Att kunna presentera geografisk information på ett sätt som kan användas effektivt är viktigt för alla våra projekt. En väl utformad karta som visar ett analysresultat i en rapport eller ett 3D-objekt ifrån än inmätt brunn för vidare användning inom projektering är exempel på hur geografisk information kan presenteras och tillgängliggöras.

Vi prioriterar att presentera och leverera vår information i ett ändamålsenligt format. I våra projekt levererar vi exempelvis kundanpassade geografiska databaser, klassade punktmoln, 3D-objekt, digitala höjdmodeller, interaktiva WebGIS-lösningar, geologiska 3D-modeller och digitala stadsmodeller. Oavsett behov kan vi leverera rätt resultat presenterat i rätt format. Vi arbetar idag med alla typer av presentationsteknik som speldatorer, VR-hjälmar, AR lösningar på telefon och platta samt 3D printade modeller.