Tjänster

Ljusdesign

Ljus är en grundläggande förutsättning för vår upplevelse av den omgivande miljön. Det bidrar till såväl trivsel som trygghet och ökad användbarhet samtidigt som det väcker intresse och förundran. För att skapa en god och hållbar belysning för människor och miljö behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till, exempelvis sociala, rumsliga och identitetsskapande aspekter. Vi behöver analysera belysningen i sin kontext för att kunna skapa helhetslösningar och från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. En bra arbetsprocess mellan olika discipliner och aktörer är nyckeln för ett lyckat projekt.

Exteriör ljusdesign

Platsens själ återspeglas i så många aspekter i den byggda miljön men en vital aspekt är ljuset. Ljus kan väcka nyfikenhet och känsla av try...

Interiör ljusdesign

Ljuset och belysningen spelar en avgörande roll för att skapa attraktiva interiöra miljöer där människor mår bra av att vistas. Här vill vi ...

Dagsljustjänster

För att kunna tillhandahålla lösningar som använder det fantastiska dagsljuset på bästa sätt, ett ljus som är naturligt varierande och kvali...

Belysningsmätning

Du har i oss på Tyréns en partner med mångårig bred och djup erfarenhet av alla typer av mätuppdrag gällande belysning. Exempel på vanligt f...

Hållbar belysning

På Tyréns erbjuder vi en unik kompetens inom hållbar belysning där vi i mycket tidiga skeden kan sätta ramen för belysning så att vi i senar...