Tjänster

Ljusdesign

Ljus skapar trygghet och användbarhet samtidigt som det väcker intresse och förundran.

För att skapa en god belysning för människor och miljö behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till, till exempel sociala, rumsliga och identitetsskapande aspekter. Som ljusdesigners vill vi från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. Vi tror att en bra arbetsprocess mellan olika discipliner är nyckeln för ett lyckat projekt.

Tyréns kan erbjuda allt från belysningsprogrammets ramverk och gestaltningens innehåll till dagsljusstudier, livscykelkostnadsanalyser, projektering och utbildningar.

"Vi tar hänsyn till sociala, rumsliga och identitetsskapande aspekter i vår ljusdesign."