Ljusdesign

Exteriör ljusdesign

Platsens själ återspeglas i så många aspekter i den byggda miljön men en vital aspekt är ljuset. Ljus kan väcka nyfikenhet och känsla av trygghet. Ljus kan bjuda in till sociala möten i stadsrummet genom att skapa små, intima rumsligheter. Ljus kan vara tillgänglighetsfrämjande och välkomnande.

Som ljusdesigners på Tyréns jobbar vi med att förbättra visuella upplevelser, stärka de arkitektoniska värdena och skapa identitet för platser.

För att skapa en god belysning för människor och miljö behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till, så som sociala, rumsliga och identitetsskapande aspekter och hållbarhetsaspekter. 

Vi förbättrar visuella upplevelser, stärker arkitektoniska värden och ger platser en identitet.

Vi vill från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. Vi är övertygade om att en bra designprocess mellan olika discipliner är nyckeln för ett lyckat projekt.

Exempel på typer av miljöer där vi arbetat med ljusdesign och belysningsplanering är:

  • Offentliga platser
  • Infrastruktur
  • Fasadbelysning
  • Bostadsområden
  • Kulturmiljö