Miljö & klimat

Klimatanpassning

Klimatanpassning av samhällen är ett växande område. Samhällsbyggnadsarbetet måste därför ta hänsyn till klimatprognoser och framtidsscenarier. Tyréns arbetar både strategiskt och tekniskt med klimatanpassningsuppdrag för att förebygga sociala, ekologiska och ekonomiska samhällseffekter.

Varaktiga förändringar i klimatet väntas med ökade temperaturer, ökad nederbörd, höjd havsnivå och mer extremt väder med värmeböljor, översvämningar, torka och kanske fler och värre stormar som följd. Klimatanpassning är ett utpekat ett område som hela Europa måste arbeta mer med. Europas kommuner ansvarar för många av de samhällsfunktioner som väntas bli drabbade av ett förändrat klimat.

Tyréns konsulter har god erfarenhet av flera klimatanpassningsprojekt och har den bredd av kompetener som behövs för att arbeta strategiskt som riskhantering, processledning och kommunikation, tillsammans med klassiska teknikområden.

Utifrån beställarens behov i klimatanpassningsarbetet använder Tyréns kompetenser inom:

  • Vatten
  • Samhällsplanering
  • Riskhantering
  • Strategi och processledning
  • Kommunikation
  • Miljöekonomi och samhällsanalys
  • Geoteknik
  • GIS
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö