Trafik

Allt för cykling

Tyréns har sedan många år arbetat med cykelplanering. Vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Vi har varit med och tagit fram flera handböcker som stöttar planering för cykel. Vi har samarbetat med kommuner i deras cykelplanering, med bland annat idéskisser och detaljprojektering av cykelbanor och cykelfält, cykelparkering, sträckningsstudier, kapacitetsbedömningar, för- och efterstudier av utförda åtgärder. Vi har genomfört såväl stora som väldigt små uppdrag, men inget uppdrag kan vara för litet för att vara intressant – cykelfrågor är alltid viktiga.

Vi hjälper dig med allt inom cykling, till exempel:

 • Cykelplan
 • Cykelstrategi
 • Cykelmätningar
 • Cykelparkering
 • Cykelvägvisning
 • Lånecykelsystem
 • Tillgänglighetsanalyser
 • Detaljprojektering
 • Drift och underhåll
 • Samhällsekonomiska bedömningar av cykeltrafikåtgärder
 • För- och efterstudier av utförda åtgärder