Berg

Dammar

Inom vattenkraft och dammar erbjuder vi tjänster från utredningar och projektering, till byggledning, besiktningar och löpande inspektioner av bergförlagda kraftstationer, utloppskanaler och tunnlar.

Vi utför geologiska karteringar och utredningar för exempelvis glidstabilitet i berg för både utskov och dammar, dimensionerar bergförstärkning och tätning av berg. Vi tar fram bygghandlingar för alla typer av berg- och injekteringsarbeten.

Vi tar fram bygghandlingar för alla typer av berg- och injekteringsarbeten.

Dammar

Inom teknikområde berg samlas geologer, bergtekniker och bergmekaniker, och vi har RIDAS-utbildad personal med stor erfarenhet av dammar i Sverige, såväl som internationellt.

Tyréns erbjuder även tjänster inom övriga teknikområden som berör vattenkraft och dammar, exempelvis flödesberäkningar och hydraulik, samt konsekvensklassificering av dammar. Det gör att vi kan bidra med vår kompetens i stora komplexa, multidisciplinära uppdrag.