Säkra dammar i Hylte och Jakobssjö​

Projektet innebar byggnation av ny betongdamm, utskov och jorddamm i Hylte. Dammen gör det möjligt att släppa förbi dubbelt så mycket vatten än tidigare och är ett unikt projekt i Sverige. Tyréns var byggledare med inriktning på injektering.

Dammar

Berget under jorddammen behövde tätas enligt krav i RIDAS. Tyréns bidrog till uppdraget som aktiva byggledare med specialinriktning på injektering. Med stor teknisk och praktisk erfarenhet tog vi över rollen från tidigare byggledare och genom tätt samarbete med både entreprenör och beställare kunde vi utföra uppdraget enligt gällande design, men även kontinuerligt modifiera designen. På så vis nådde vi den täthet i berget som projektet krävde och för att dammkroppen skulle kunna byggas ovanpå berget.​

Beställare: Statkraft​

System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter 'input')
  at System.Text.RegularExpressions.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument arg)
  at Umbraco.Cms.Core.Templates.HtmlLocalLinkParser.FindLocalLinkIds(String text)+MoveNext()
  at Umbraco.Cms.Core.Templates.HtmlLocalLinkParser.EnsureInternalLinks(String text)
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
  at AspNetCore.app_plugins_RichTextEditorComponent_renderer.ExecuteAsync()
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\inetpub\www.tyrens\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6