BIM

Alla förstår en visualisering

Visualisering är byggprocessens gemensamma kommunikationsverktyg. En av de stora fördelarna med virtuellt byggande, så kallat VDC (Virtual Design and Construction) är just visualiseringen i 3D. Att kunna gå runt i modellen där tankar och idéer har visualiserats ökar förståelsen avsevärt.

Den modellbaserade visualiseringen är det enda kommunikationsverktyget som alla medverkande i en byggprocess gemensamt kan förstå. Beställare, designteam i olika teknikfack, produktionspersonal och den breda allmänheten kan alla förstå en visualiserad modell. Dessutom har alla intressenter blivit mer kräsna med att ställa krav på information om framtida byggprojekt.

BIM är nyckeln till modern visualisering, eftersom man får grunden till visualisering och VR (Virtual Reality) ”på köpet”. Medan vi förut ofta byggde en speciell modell för visualisering ser vi idag visualiseringen som en självklar BIM-nytta. Fokus har flyttats från att bygga modell till att öka användarupplevelsen.

Visualisering är byggprocessens gemensamma kommunikationsverktyg.

Exempel på visualiseringsmetoder som vi på Tyréns kan erbjuda är fotomontage, videomontage, animeringar, Augmented Reality (Förstärkt verklighet) och Virtual Reality (VR) via den senaste tekniken från dataspelsvärlden. VR visualiserar det som inte finns och låter dessutom besökaren interagera med den simulerade omgivningen. Här kan vi testa lösningar och upptäcka fel redan innan det fysiska byggnadsverket har börjat ta form.

Vi kan hjälpa er med:

  • Säkerställa att BIM-modellen kan nyttjas för visualisering
  • Visualisering i projektets tidiga skeden riktat mot beställare, brukare och allmänhet
  • Modellstudier och animeringar som kan användas för att studera alternativa lösningar under projektets gång
  • Simulering av påverkansfaktorer i modellen. Vi visualiserar hur ljud, ljus, vind och vatten påverkas av ett byggprojekt