Byggnadsvård & kulturmiljö

Historiska konstruktioner

Tyréns har konstruktörer med särskild kompetens om äldre byggnader och konstruktioner. Vi har unik kompetens på området historiska takkonstruktioner och har under senare år deltagit i forskningsprojekt om historiska murverkskonstruktioner.

I komplexa projekt med unika förutsättningar kan lösa byggnadstekniska problem i traditionella historiska konstruktioner.

Vi har spetskompetens och kan hantera slott, borgar, kyrkor, ruiner och andra typer av nationellt kända byggnader med komplicerad skadebild, som Visby ringmur. I komplexa projekt med unika förutsättningar kan vi som en av få leverantörer lösa byggnadstekniska problem i traditionella historiska konstruktioner. Våra uppdrag omfattar skadeinventering, analys och bedömning av byggnaders tillstånd och vi kan ta fram konstruktionshandlingar till restaurering, reparation och ombyggnad.

Höga kulturhistoriska värden är ofta förknippade med restriktioner för in- och utvändiga ändringar. Med vår kombinerade kompetens inom historisk ingenjörskonst och byggnadsvård kan vi lotsa beställare och arkitekter genom de möjligheter och begränsningar som är specifika för ditt projekt.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Konstruktions- och restaureringshandlingar
  • Skadeanalys av konstruktioner
  • Byggnadsundersökningar och byggnadsbeskrivningar
  • Byggnadsfysik - Fukt och energi
  • Historiska takkonstruktioner
  • Undervisning
  • Projektledning