APD - Arbetsplatsdisposition i 4D, Gällivare

I Gällivare kommun flyttas stora delar av Malmberget till andra delar i Gällivare. Detta gör att det i centrumkärnan pågår flera stora byggnads- och infrastrukturprojekt som alla beräknas vara färdigställda inom en 7-års period.

En tidsresa genom Gällivare centrum

Stora projekt i tätbebyggt område medför naturligt stora förändringar i stadsbilden och påverkar allmänheten. För att informera medborgare, företagare och investerare om hur framtiden kommer att se ut har Tyréns i samråd med Gällivare kommun tagit fram en TyrEngine-modell som visar en arbetsplatsdisposition i 4D.

 

Arbetsplatsdispositionsplanen, APD, som är skapad i TyrEngine visar de byggnads- och infrastrukturprojekt som kommer ske i Gällivare centrum mellan åren 2017-2024. APD-modellen levereras i två utföranden; dels som en interaktiv TyrEngine-modell och dels som en informationsfilm. Skillnaden mellan dessa två varianter är interaktiviteten, där TyrEngine-modellen ger dig valet att antingen trycka Play och passivt se filmen eller själv styra filmkameran samtidigt som filmen utspelar sig. Du kan alltså själv fritt navigera omkring i Gällivare centrum och se hur alla projekt fortlöper.

Laddar

APD-modellen levereras som en interaktiv TyrEngine-modell.

Modellen visar när befintliga byggnader flyttas eller rivs, när byggstart och invigning infaller för de stora projekten när förändringar i infrastrukturen sker som t.ex. när befintliga parkeringar upphör och tillfälliga parkeringar tillkommer. Detta projekt är ett i ledet av TyrEngine-kopplade projekt som på olika sätt visualiserar Gällivare kommun, se relaterade projekt.

Laddar