Miljö & klimat

Klimatanpassning

Framtidens klimat kommer förändra förutsättningarna för oss som människor och våra samhällen. Vi behöver skapa resilienta lösningar för ett samhälle som är hållbart och står emot klimatpåverkan. Tyréns erbjuder strategisk och teknisk kompetens inom klimatanpassning för att förebygga sociala, ekologiska och ekonomiska samhällseffekter. Utmaningarna är stora och området kräver ett samarbete mellan många discipliner.

Vi ser hur klimatet förändras med ökade temperaturer, ökad nederbörd, höjd havsnivå och mer extremt väder med värmeböljor, översvämningar, torka och kanske fler och värre stormar som följd. Kommunerna ansvarar för många av de samhällsfunktioner som väntas bli drabbade av ett förändrat klimat och klimatanpassning är ett område hela Europa måste arbeta mer med. 

Tyréns konsulter har stor erfarenhet av flera klimatanpassningsprojekt, från mindre lokala anpassningar till stora infrastrukturprojekt och vägledningar på nationell nivå. Vi har den bredd av kompetenser som behövs för att arbeta strategiskt och erbjuder tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan och en ökad klimatanpassning, för ett hållbart och resilient samhällsbyggande.

Framtidens klimat kommer förändra förutsättningarna för oss som människor och våra samhällen.

Utifrån beställarens behov i klimatanpassningsarbetet använder Tyréns kompetenser inom:

  • Vatten
  • Samhällsplanering
  • Riskhantering
  • Strategi och processledning
  • Kommunikation
  • Miljöekonomi och samhällsanalys
  • Geoteknik
  • GIS
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö

 

Se ett webbinarium om att planera för ett förändrat klimat

Läs mer om tjänsten värmekartering

Läs rapporten Greening the Grey - Measuring the Social Value of Integrated Nature-Based Solutions in Singapore (pdf)