Projektledning

En viktig roll i framtiden

Installationsledare har blivit en viktig roll i byggprojekten till följd av att byggnaderna blir mer installationstäta. Installationsledning innebär ett huvudansvar för samtliga installationer så som el, tele, hiss, VVS och styr. Det är av stor vikt att installationsledaren är med under hela projekteringstiden från projektering till slutbesiktning.

Som installationsledare är vi med under hela projekteringstiden från projektering till slutbesiktning.

Installationsledarens uppgift är att samordna projektörernas och installatörernas arbete för att säkerställa kundens ekonomiska, drifttekniska och estetiska krav. Under produktionsfasen innebär arbetet för installationsledaren att se till att minimera störningar och kollisioner samt att samordningsinsatser sker i rätt tid. I slutfasen samordnas provningar och kontroller av de tekniska systemen.

Under projekteringsfasen biträder installationssamordnaren projekt- och projekteringsledaren i installtionstekniska frågor. Vi kan vara delprojekteringsledare och ansvara då för installtionstekniska processen. Vi samordnar projekteringen så att ställda krav uppnås samt ansvarar för installationsprojektörernas samordning.