Trafik

Allt för cykling

På Tyréns har vi länge arbetat med cykelplanering, och vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Vi har genomfört såväl stora som väldigt små uppdrag, men inget uppdrag kan vara för litet för att vara intressant – cykelfrågor är alltid viktiga.

Vi har varit med och tagit fram flera handböcker som stöttar planering för cykel. Vi har samarbetat med kommuner i deras cykelplanering, med bland annat idéskisser och detaljprojektering av cykelbanor och cykelfält, cykelparkering, sträckningsstudier, kapacitetsbedömningar, för- och efterstudier av utförda åtgärder. 

Cykelfrågor är alltid viktiga.

Vi erbjuder tjänster och rådgivning inom bland annat:

 • Cykelplan
 • Cykelstrategi
 • Cykelmätningar
 • Cykelparkering
 • Cykelvägvisning
 • Lånecykelsystem
 • Tillgänglighetsanalyser
 • Detaljprojektering
 • Drift och underhåll
 • Samhällsekonomiska bedömningar av cykeltrafikåtgärder
 • För- och efterstudier av utförda åtgärder

Blogg om cykelplanering

Trafikplaneraren Jonas Hedlund bloggar om cykel- och kollektivtrafikplanering på Tyréns Stadsutvecklingsblogg.

Till Jonas Hedlunds inlägg