Trafik

Fotgängaren i fokus

Att tänka sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplaneringen ger kraft och kvalitet.

Att få fler att gå bidrar till en bättre folkhälsa och attraktivare städer med mindre biltrafik. Dessutom är fotgängaren en trygghetsbärare som ger liv och puls. Utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv är det därför viktigt att utgå ifrån fotgängarens perspektiv och sträva mot att skapa hållbara, levande samhällen genom att planera för ökad gångtrafik.

Tyréns arbetar i flera former med att förbättra fotgängarnas villkor. Ibland som rena trafikprojekt, men ofta som en del i en större helhet.

Utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv är det viktigt att utgå ifrån fotgängarens perspektiv.

Vi kan hjälpa er med:

  • Strategier, planer och program för fotgängare
  • Utredningar för specifika grupper, t.ex. barn, äldre
  • Utredningar kring specifika kvaliteter t.ex. trygghet, tillgänglighet, trafiksäkerhet, centrumutveckling och handelsfrågor
  • Stråkanalyser och områdesanalyser
  • Gestaltningsuppdrag
  • Analys och förslag till utformning av platser, sträckor och korsningar
  • Utvärdering och uppföljning