Sveriges största parkeringshus i trä

Välkommen till ett parkeringshus utöver det vanliga, utformat med flexibilitet för en föränderlig framtid. Parkeringshuset i Sege Park är byggt i trä och erbjuder en mängd innovativa och klimatsmarta lösningar. 

Tyréns byggnadskonstruktörer fick i uppdrag att designa en stomme till byggnaden med stora hållbarhetsförtecken. Beställaren definierade tidigt sina högt ställda ambitioner med projektet - ”Parkering Malmö skapar plats för framtiden och bygger cirkulärt i Sege Park. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner och ska bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.” 

Arbetet inleddes med en studie av olika stomförslag som Tyréns jämförde och utvärderade utifrån både koldioxidavtryck och kostnader. Valet föll på en stomme av pelare och balkar i limträ och med bjälklag av korslimmade träelement. Byggnadens stabiliserande system designades som stålkryss vars utformning optimerades för att minimera mängden betong i grundläggningen. Byggnadens 12000 kvadratmeter är fördelade på sex våningar.

Att bygga ett parkeringshus helt i trä är ingen självklarhet. Mycket omsorg har lagts på detaljutformningen av trästommen. Den ska hålla för belastningen från bilarna och även ge ett gott skydd mot både fukt och brand.

Mycket omsorg har lagts på detaljutformningen av trästommen. Den ska hålla för belastningen från bilarna och även ge ett gott skydd mot både fukt och brand.

Tyréns har levererat konceptuell utredning, programhandling, systemhandling och bygghandling för projektet. Parkeringshuset är ritat av Lloyd's Arkitektkontor.  Byggnationen påbörjades hösten 2020 och parkeringshuset planeras stå klar för invigning våren 2022. 

Beställare: Mastiff projekt/Parkering Malmö. 
Bilder: Lloyd's arkitektkontor. 

 

Läs mer om konsten att välja rätt material för ett hållbart byggande