Belysning i Konserthuset

I huvudfoajén i Stockholms konserthus möts besökaren av tre stora specialritade ljuskronor. Stockholms konserthus har genomgått en grundläggande renovering med stort fokus på huvudfoajén. 

Uppdraget från Konserthusets stiftelse omfattade att se över den historiska belysningen i hela huset utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Deike Ladwig, ljusdesigner på Tyréns, ritade de nya ljuskronorna platsspecifikt för Konserthuset. Ljuskronorna levererades av Örsjö Belysning. Designen har sitt ursprung i armaturen Stardust men utvecklade snart sin egen karaktär i en mycket större skala och andra proportioner samt en teknikuppdatering med ny LED-ljuskälla som är förvånansvärt lik den stämningsfulla glödtrådens sken.