Uppsala stadsteater - Vinnare av Guldstolen Interiör 2022

Uppsala stadsteater har satsat på en renovering av de publika ytorna Lilla foajén och Bistron. Tyréns har arbetat med belysningen i samarbete med inredningsarkitekt Studio Feuer. 

Ett genomgående tema är återvunna armaturer och tillbehör från teaterns outsinliga scenförråd. Till exempel så har originalglaskupor från salongen byggts om till pendelarmaturer ovan bord och teaterstrålkastare av äldre modell har blivit golvarmaturer i Lilla foajén.

I Bistrons fönsternischer har dagsljusarmaturer av återvunna irisavbländare monterats som ett dekorativt och lekfullt inslag. De lösa armaturerna har byggts om av teatern själva.

Ljusdesigner: Lina Färje

 

Vinnare av Guldstolen Interiör 2022

Vid Arkitekturgalan 2023 arangerad av Sveriges Arkitekter utsågs Uppsala stadsteater till vinnare i kategorin Guldstolen Interiör 2022 med motiveringen:

"Ett ypperligt exempel på hur befintliga värden lyfts fram och binds samman med nya inslag. De publika ytorna har fått ett samtida, attraktivt uttryck som är lekfullt och med respekt för det befintliga. En miljö som genomsyras av kultur, med en blinkning till svunna tiders storslagna fester och dramatik. Det är öppet för alla och här vill man stanna länge!"

Uppsala Stadsteater
Uppsala Stadsteater

Fresnellinser som mjukar upp ljuset och skapar en reflektion i taket har monterats på det nya taksystemet som innehåller flera olika ljuskaraktärer.

"Vi har återanvänt armaturer från teaterns outsinliga scenförråd."

Uppsala Stadsteater

Foton ovan: 
Jansin & Hammarling

Foto till vänster: 
Tekla Evelina Severin