Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm klassas som ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige. Trafikverket har förutom högt satta mål gällande säkerhet och hållbarhet, även stilistiskt höga krav. Stor vikt kommer därför att läggas vid att få estetik och teknik att fungera som en sammanhängande helhet. Tyréns ansvarar för ljusgestaltning av konstverken i tunnlarna.

Tyréns ansvarar för ljusgestaltningen av konstverken i tunnlarna i Förbifart Stockholm. I uppdraget från Trafikverket ingår även belysningstekniskt konstruktionsarbete och en leverans av 3D-modeller av den färdiga lösningen med hjälp av VR-teknik.

Förbifart Stockholm är ett av de största infrastrukturprojekten i Sveriges historia och beräknas att vara klart år 2026. Då ska också Tyréns uppdrag vara slutfört och konstverken av Backa Carin Ivarsdotter, Ebba Bohlin och Bigert & Bergström vara upplysta för trafikanter som kör genom tunnlarna.

Beställare: Trafikverket

Bilder: Framtagna i samarbete med konstnärerna Backa Carin Ivarsdotter, Ebba Bohlin och Bigert & Bergström.